Mesajı Okuyun
Old 21-02-2008, 00:40   #4
Seyda

 
Varsayılan

Şu hüküm aksi duruma örnek olabilir mi sizce?

4814 sayılı Çek Kanunu'nun Geçici 1.maddesi aşağıdaki gibidir:

GEÇİCİ MADDE 1. - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce karşılıksız çekler hakkında açılmış bulunan davalarda, bu tarihten sonra yapılacak ilk duruşmada hazır bulunmayan şikâyetçiye, ilk duruşmada hazır bulunması veya bir vekil ile kendini temsil ettirmesi, duruşmaya gelmediği veya vekil de göndermediği takdirde şikâyetten vazgeçmiş sayılacağı hususunda davetiye çıkarılır. Bu davetiye, şikâyetçinin, mahkemeye bildirdiği; mahkemede dinlenmemişse şikâyet dilekçesinde belirttiği adresine gönderilir. Davetiye tebliğine veya tebliğ edilmiş sayılmasına rağmen üst üste iki duruşmaya gelmeyen veya vekil de göndermeyen şikâyetçinin şikâyetinden vazgeçmiş sayılmasına karar verilir. Şîkâyetçinin veya vekilinin haklı mazereti hâlinde bu hüküm uygulanmaz.

'..şikayetinden vazgeçmiş sayılmasına karar verilir..' ifadesi, maddede bahsedilen şart gerçekleştiği zaman şikayetten vazgeçilmiş olduğu, yani bu durumda sanığın kabul edip etmemesinin önemli olmadığı gibi bir anlama gelmiyor mu?