Mesajı Okuyun
Old 20-02-2008, 16:37   #1
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan Şikayetten vazgeçme

Sayın meslektaşlarım,
TCK.nun 73/6.maddesi "Kanunda aksi yazılı olmadıkça, vazgeçme onu kabul etmeyen sanığı etkilemez." hükmünü içermektedir.

Şikayetten vazgeçmenin sanığın kabulune bağlı olmadığı haller hangileridir?