Mesajı Okuyun
Old 10-12-2007, 18:40   #2
Av.Habibe YILMAZ KAYAR

 
Varsayılan

Sn.Katılımcı

Mesajınızın KAHDEM 'i ilgilendiren tarafı kadının evlilik içinde tecavüze uğradığı iddiası sadakat yükümlülüğüne aykırı davranışının boşanma davasındaki etkisidir.

Sırayla yanıtlamaya çalışacağım.

Alıntı:
MADDE 102 - (1) Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal eden kişi, mağdurun şikayeti üzerine, iki yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle işlenmesi durumunda, yedi yıldan oniki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Bu fiilin eşe karşı işlenmesi halinde, soruşturma ve kovuşturmanın yapılması mağdurun şikayetine bağlıdır.

Türk Ceza Kanununa göre cinsel saldırı yedi yıldan oniki yıla kadar hapis cezasını gerektiren bir suçtur.

Bu suçun eşe karşı işlenmesi halinde kovuşturma yapılması şikayete bağlıdır.

Bu durumda mesajınıza konu olan olayda kadın şikayet ettiği taktirde soruşturma yapılabilir.

Cinsel saldırının delilleri konusunda adli tıp gerekeni yapacaktır.Saldırının sadece fiziki bulguları değil ruhsal bulguları ve mağdurda oluşturduğu/oluşturacağı zarar da raporda belirtilmelidir.

Uygulamada cinsel saldırı konusunda uzmanlaşmış bir birimin olmayışı,saldırının doğru raporlanmasında ,özellikle fiziksel bulguların bulunmadığı durumlarda sorun oluşturmaktadır.Önerim,Üniversitelerin Adli Tıp Ana Bilim Dalına da başvurulmasıdır.

Cinsel saldırı her durumda suçtur.Evli kişinin başka bir kişi ile ilişkisinin olması suç olma niteliğini ortadan kaldırmaz.

Şikayet durumunda mağdur avukat tutacak durumda değil ise baro mağdur servisinden kendisine bir avukat atanmasını isteme hakkına sahiiptir.

Bu ceza yargılamasını ilgilendiren bir konuydu.

--------
Boşanma konusuna gelince:

Sadakat yükümlülüğüne aykırı davranan eşin dava açmasına engel bir düzenleme elbette bulunmamaktadır.Fakat dava açan,davalı tarafın az da olsa kusurunu ispat etmek durumundadır.

Bu durumda kadın sadakat yükümlülüğüne aykırı davranışı nedeni ile kusurludur.Davalı eş ise,kadına cinsel saldırıda bulunduğundan (ispatlandığında) kusurludur.

Davaya bakan hakim ,tarafların kusur durumuna göre kararını verecektir.

Kadının bir avukattan hukuki yardım almasını,mali durumu uygun değil ise baro adli yardım servisine başvurmasını öneriyoruz.

Not:Mesajın alanla ilgili olmayan kısmı silinmiştir.