Mesajı Okuyun
Old 10-06-2007, 18:38   #10
Av.Sencer Ersan

 
Varsayılan

Uygulamada sayın savcılarımız tarafından her ikisi aleyhine de dava açılıyor; ancak kamu davasında mütalaa aşamasında şirket tüzel kişiliğinin cezai ehliyeti olmadığından şirketin beraati kamu adına talep ve mütalaa olunur denmek sureti ile mahkemelerce beraat kararı veriliyor.Saygılarımla.