Mesajı Okuyun
Old 08-06-2007, 09:04   #4
ragıp

 
Varsayılan

Sayın Hakan Eren
açıklamalarınız için teşekkür ederiz. İlginç bir yorum oldu. Bundan sonra bu açıklmalarınızdan yararlanırız.
Ancak TCKL 20. maddesi hükmünü nasıl bertaraf edeceğimizi de açıklarsanız sevinirim.
Ceza Sorumluluğunun Şahsîliği
"MADDE 20. - (1) Ceza sorumluluğu şahsîdir. Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz.
(2) Tüzel kişiler hakkında ceza yaptırımı uygulanamaz. Ancak, suç dolayısıyla kanunda öngörülen güvenlik tedbiri niteliğindeki yaptırımlar saklıdır"