Mesajı Okuyun
Old 28-12-2006, 01:56   #1
blaze

 
Soru Veraset ilamının iptali davası hangi durumda açılır ?

Merhaba arkadaşlar,biraz karışık bir durum ama en yalın şekilde anlatmaya çalışacağım.

Bay X nüfus kayıtlarına göre 1923'de Y,1924'de de Z ile evlenmiş,Y'den Tve F, Z'den D,Ş,C,N doğmuştur.Bay X 1967 yılında ölmüş ,Y 1988'de,Z ise 1996'da ölmüştür.
Bay X'in ölümünden sonra birçok gayrimenkul kalmış.Mirasçılardan T'nin başvurusu ile veraset ilamı çıkarılmış eşler 1/8 çocuklarda 1/8 pay almışlardır.
Y ve Z'nin ölümünden sonra da veraset ilamları T'nin başvusu ile çıkartılmıştır.

Bay X'in ölümünden sonra gayrimenkuller üzerinde erkek çocukları T,F,Ş tasarrufta bulunmuş diğer mirasçıları mağdur etmiştir.

2005'de D kendi adına kayıtlı gayrimenkullerden kötü zilyet olarak tasarruf eden T'ye ecrimisil ve taksim davası açmış.Bunun akabinde T veraset ilamının iptali davası açmış ve gerekçe olarak
1)Medeni Kanuna göre birden fazla evliliğin yasak olduğu yapılan 2. evliliğin Medeni Kanun sonra olmasına rağmen önce yapılmış gibi gösterildiği(Z'nin evliliğin yapıldığı 1924 tarihinde yaşının ufak olduğu ) bu nedenle 2. evliliğn butlan olduğnu
2)F'nin aslında Z'nin oğlu olduğunu nüfusa X'den doğmuş olarak gösterildiğini ve kendi miras payının daha fazla olması gerektiğini ve bu iddiaları şahitler ile ispat edeceğini beyan etmiştir.
T bu davadan bir sonuç elde edebilir mi ?Veraset ilamının iptali davasında esas alınacak olan olan nüfus kayıtları ise T'nin bu iddiaları davanın gerekçesi olabilir mi ? Yoksa T nüfus kayıtlarının iptali,evliliğin butlanı davalarını açıp bir sonuç elde ettikten sonra mı veraset ilamının iptali davası açabilir ?
T'nin kötü niyeti nasıl ispat edilir? (Bütün veraset ilamlarını çıkartırken bu iddialarda bulunmamıştır)