Mesajı Okuyun
Old 05-01-2013, 22:36   #2
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Anlamak için

Alıntı:
Av.Nevra Öksüz
Alıntı:
Özel hüküm varken genel hüküm uygulanmaz... Sözleşmeden dönme (sözleşmenin geriye etkili feshi) ve sözleşmenin feshi (sözleşmenin ileriye etkili feshi), sonuçları bakımından farklı hukukî durumlar yaratır... v.s.
KKİS'de borçlu müteahhidin teslim gününden önce temerrüdü söz konusu olduğunda TBK m.473 mü TBK m.126 mı uygulanacaktır...?KKİS.’de yüklenicinin “ Teslim gününden önceki temerrüdü” bağlamında:

1.Ani Edimli Sözleşme

2.Sürekli Edimli Sözleşme

3.Eser Sözleşmesi

4.Eser sözleşmesinin bir türü olan KKİS.
a.Tanımı
b.Karma sözleşme niteliği

5.Sözleşmenin sona ermesi:
a.Sözleşmeden dönme (geriye etkili fesih)
b.Sözleşmenin feshi ( ileriye etkili fesih)

6.Temerrüt

7.Yüklenicinin temerrüdü
a.Genel olarak
b.Teslim gününden önceki temerrüdü

8.Yasa hükmü:

a.TBK.m.473/1- Yüklenicinin işe zamanında başlamaması veya sözleşme hükümlerine aykırı olarak işi geciktirmesi ya da iş sahibine yüklenemeyecek bir sebeple ortaya çıkan gecikme yüzünden bütün tahminlere göre yüklenicinin işi kararlaştırılan zamanda bitiremeyeceği açıkça anlaşılırsa, iş sahibi teslim için belirlenen günü beklemek zorunda olmaksızın sözleşmeden dönebilir.

b.TBK.m.126- İfasına başlanmış sürekli edimli sözleşmelerde, borçlunun temerrüdü hâlinde alacaklı, ifa ve gecikme tazminatı isteyebileceği gibi, sözleşmeyi feshederek, sözleşmenin süresinden önce sona ermesi yüzünden uğradığı zararın giderilmesini de isteyebilir.

9.Uygulanacak yasa hükmü:
a.Özel hüküm – Genel hüküm
b.TBK m.473 ?
c.TBK m.126 ?
d.Uygulanacak yasa hükmüne ilişkin “uygulama” gerekçesi

Saygı ile

Ve Mola...