Mesajı Okuyun
Old 01-01-2013, 20:32   #1
yolcu_354

 
Varsayılan Gemi İpoteği:ipotekli alacaklının hakları,gemi ipoteğinin türleri,ipoteğin kapsamı, ilgili kanun hükümleri gibi içerikleri barındıran kısım

Gemi İpoteği
Sicile kayıtlı bir gemi veya payı üzerinde tesis olunan ve alacaklıya gemi veya payı sattırarak bedelinden alacağını öncelikle alma yetkisi veren ayni bir haktır.(TTK m.1014)Gemi ipoteğinin kurulması için donatan ile alacaklının ipoteğin kurulması konusunda anlaşmaları ve ipoteğin gemi siciline tescili şarttır.(TTK m.1015)İpotek sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması ve imzaların noterce onaylanması gereklidir.İpoteğin kurulması sözleşmesi sicil müdürlüklerinde de yapılabilir.İpotek hakkı gemi siciline tescil anında doğar, tescil kurucudur.

Diğer kısımlar:İpoteğin kapsamı,derecesi,sona ermesi, türleri,,kanuni ipotek... olarak devam etmektedir.Bu konu ile ilgili teori ve pratikteki bilgilerin paylaşımını THS üyelerinden beklemekteyim; diğer üyelere faydalı olacağı kanaatindeyim.Saygılarımla.