Mesajı Okuyun
Old 01-01-2009, 21:29   #1
Gemici

 
Varsayılan ‘Temel Hak ve Özgürlükler ve İletişim Teknolojisi’Sayın Suat Ergin’in açtığı ‘Biri Bizi Gözetliyor’ THS’nin ilgi çeken forumlarından birisi. Neden peki? Başkalarının neler yaptıklarını merak etmek insanın uğraştıran konuların başında gelir çünkü. Bunun temel nedenlerinden birisi, insanın kendi kendisini diğerleri ile kıyaslamasında yatar. Bu kıyaslamanın nedeni ise kendimize olan gövensizliğimizdir bence. Diğerleri ne yapıyor acaba, benden daha mı iyiler, benden daha fazla malları mı var, benden daha mı yetenekliler, benden daha mı akıllılar, benden fazla mı biliyorlar, benden..., benden.... uzar gider.

Bu güvensizlik madalyonunun diğer yönü, diğerlerinin neler yaptığını bilmek ve öğrenmek istemenin tersi olan, kendimize ait olanı, şahsiyetimizi dışa vuran özelliklerimizi diğerlerinden saklamak çabasıdır. Diğerlerine ait olanı merak ederiz, bize ait olanı saklamaya çalışırız. Ne demiş atalarımız ‘kol kırılır yen içinde’. Kendi kırık kolumuzu yen içine saklamaya çalışırken, diğerlerinin yen içindeki kolları kırık mı, değil mi diye merak ederiz.

Bunun istisnaları yok mu peki, gösteriş meraklısı olan, sahibi olduğu yetenek ve malları, diğerlerini kıskandırmak ve onları etkilemek için veya kendisine olan güvensizliğini kamufle etmek için varını yoğunu ortaya koyup diğerlerine gösterenler? Bu türden olanları da var elbette.

Diğerlerinin neler yaptıklarını merak etmenin politik yönü, kendi idarelerine güvenleri olmayan sistemlerin, özellikle otoriter sistemlerin yönetilenleri gözetmelerinde, neler yaptıklarını bilmek istemelerinde yatar. Bunun tarihte birçok örneği var. Temel haklardan olan, kişiye bağlı özel hayatın gizliliğinin korunması prensibi, tarihten ders almanın bir sonucudur.

Esefle belirtmek gerekir ki özel hayatın gizliliği prensibi günümüzde, özel hayatın aleniliği prensibine dönüşmek üzeredir neredeyse. Bu gelişime en başta iletişim teknolojisinin gelişmesi yol açmaktadır. Büyük bir hızla gelişen ve insanlara büyük yararlar sağlayan iletişim teknolojisi kendine has tehlikeleride beraberinde getirmektedir, kişisel veriler ve buna bağlı olarak özel hayatın gizliliği konusunda.

Temel hak ve özgürlüklerin korunması konusundaki klasik hukuki ve politik yöntemler, iletişim teknolojisinin büyük bir hızla gelişmesi gelişmesi ve kişisel verilerin bu teknolojiye sahip olan kimseler tarafından neredeyse ortadan kadırılması karşısında etkisiz kalmaktadır.

İletişim teknolojisini kendi çıkarları için kullananlar sadece bu teknolojiyi geliştiren kimseler değil elbette ki, bu kervana hükumetler de katılmış durumda; Özellikle 11 Eylül 2001 tarihinden sonra.

Kişisel verilerin resmi ve sivil kişiler ve örgütler tarafından bertaraf edilmesinin karşısında bu hakkın savunulması ve içi boş bir çerçeveye dönüştürülmemesi konusunda, hukuk çevrelerinin kaygıları yanında, literatürde ve uygulamada azımsanmıyacak boyutta bir çalışma var.

Bu konudaki çalışma ve haberleri ‘Temel Hak ve Özgürlükler ve İletişim Teknolojisi’ başlığı altında tartışmaya açmak için bir çalışma grubu oluşturulmasını düşünüyordum. Vereceğim örnekler genelde Türkiye dışındaki ülkelerden olacağından bu fikrimden vazgeçtim. Bir çalışma grubu açmak yerine bu türden haberleri Yabancı Hukuk Sistemlerialanında tartışmaya açmayı düşünüyorum.