Mesajı Okuyun
Old 18-09-2019, 18:21   #5
Cumhur Okyay

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Avukat75
Tapuda devir yapılması ihtimali için, satış suretiyle devir yapılırsa, muvazaa davası sonucu satışın iptali durumunda, mirasçı kız kardeş miras payının tamamını elde eder. Ancak tapuda bağış suretiyle devir yapılırsa, muvazaa olmaması sebebiyle muvazaa davasına karşı korunulmuş olur. Yalnız, tenkis davası açılır ve dava sonunda mirasçı kız kardeş miras payının yarısını elde eder. Yani tapuda yapılacak devrin bağışlama sebebine dayanması daha mantıklı diye düşünüyorum.

Bağış suretiyle yapılan temlikler, muris, sağlığında, yapılan temlikin ölünce iadeye tâbi olmayacağını, denkleştirme yapılmayacağını AÇIKÇA BELİRTMİŞ OLMADIKÇA, bağış yapılanın miras payına mahsuben yapılmış sayılır ve muris ölünce, temlikin tamamı denkleştirmeye tâbi tutulur.
Sizce, murisin bu AÇIKÇA BELİRTMESİ nasıl gerçekleşecektir?
Tapucu, kayıtsız şartsız bağış diyor ve açıkça belirtmiyor. Uygulama ise, kayıtsız şarsız bağışın tek başına yeterli olmadığına işaeret ediyor. Ne düşünüyorsunuz ?
Kolay gelsin.