Mesajı Okuyun
Old 26-07-2019, 09:30   #2
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Katkı

Merhaba sayın meslektaşım,

Alıntı:
...BAM yerel mahkemenin ret gerekçesinin hatalı olduğunu belirtirken ve bu gerekçe eğer hatalıysa dosyanın ilk derece mahkemesine geri dönerek yargılamaya devam olunması gerekirken neden sadece gerekçesini düzeltmiş onu anlayamadım...

Duruşma yapılmadan verilecek kararlar

HMK.m. 353-1-b-2
“Yargılamada eksiklik bulunmamakla beraber, kanunun olaya uygulanmasında hata edilip de yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç duyulmadığı takdirde veya KARARIN GEREKÇESİNDE HATA EDİLMİŞ ise düzelterek yeniden esas hakkında,”
duruşma yapılmadan karar verilir.

Bir yanıt olabilir mi acaba..?

Saygılar