Mesajı Okuyun
Old 25-07-2019, 08:52   #1
Avec

 
Varsayılan Kesinleşmiş Hükmü Ortadan Kaldırma Yolu Nedir?

Kıymetli Meslektaşlarım Selamlar, kısaca durumu özetlemek gerekirse, davacı olarak yer aldığımız, kiralanan taşınmazın tahliyesi ile alakalı bir dosyada 30 günlük tahliye süresi beklenilmeden dava açtığımız gerekçesiyle yerel mahkemece davanın reddine karar verildi. Yaptığımız itiraz sonucu BAM tarafından KARAR DÜZELTME kenar başlığıyla gelen yazıda,istinaf başvurusunun kabulü ancak sair istinaf istemlerinin reddi şeklinde hüküm kuruldu. BAM, yerel mahkemenin gerekçesinin hatalı olduğunu, davanın süresinde açıldığını belirtti.(7 günlük süre içerisinde itiraz yapıldığından 30 günlük ödeme süresini beklemeye gerek olmadığı gerekçesiyle.) Ancak dikkat edilmesi gereken nokta, dosyayı istinafa gönderen biziz ve kararın bozulmasını istiyoruz. Dosyada başkaca istinaf sebebi de dilekçesi de yok. BAM istinaf başvurumuzu kabul edip,mahkemenin ret kararının gerekçesinin hatalı olduğunu belirtti ama benim beklentim bu karar üzerine yerel mahkemenin kararının kaldırılarak dosyanın yerel mahkemeye gönderilerek yargılamaya devam olunması iken, BAM sadece bu kararı verdi ve sadece ret gerekçesinin düzeltilerek sair istinaf taleplerinin reddine diye yargıtay yolu açık olmak üzere kararını açıkladı.

Dosyayı takip eden, daha evvelki meslektaşlarımız muhtemeldir ki kararı incelemeden, nasıl olsa biz istinafa gönderdik ve kabul edildi diyerekten BAM kararının onanmasını istemiş, karşı yan ise iş bu kararın BAM doğrultusunda düzeltilerek onanmasını istemiş. Kısaca iki taraf da BAM kararının onanmasını istediğinden karar da onanarak kesinleşmiş. Bunlar yaklaşık 2 sene evvel oluyor, ben dosyadan yeni haberdarım ve durum garibime gitti. BAM yerel mahkemenin ret gerekçesinin hatalı olduğunu belirtirken ve bu gerekçe eğer hatalıysa dosyanın ilk derece mahkemesine geri dönerek yargılamaya devam olunması gerekirken neden sadece gerekçesini düzeltmiş onu anlayamadım. BAM mantığına göre ret gerekçesi yanlış ama dosyada başkaca sebeplerden ötürü de ret kararı verilmesi doğru şeklinde bir anlam çıkıyor. Ancak istinaf mahkemeleri taleple bağlı iken yetkisini aşarak dosyanın tamamına ilişkin talep olmaksızın karar vermesi mümkün değil diye biliyorum.

Konuyu daha fazla uzatmamak adına özeten; BAM kararının hatalı olduğunu belki de tavzih ettirilerek düzeltilebilecek bir hata olduğunu düşünüyorum. Ancak hem biz hem de karşı yan BAM kararının onanmasını talep ederek dosyayı yargıtaya göndermişiz ve karar onanarak kesinleşmiş, bu durumda nasıl bir yol izlemem gerekir. Kesinleşen hükme karşı Yargılamanın Yenilenmesi diyen meslektaşlarımız oldu, kendimiz onanma talep ettiğimizden tekrardan bozma talep edemeyeceğimizi söyleyen meslektaşlarımız oldu, bu konuda sizin görüşlerinizi de bekliyorum. Teşekkürler.