Mesajı Okuyun
Old 24-01-2011, 13:32   #13
Av. Dr. V. SEVEN

 
Varsayılan

Yukarıdaki açıklamam aynen geçerlidir.

Alacak yabancı para ise, alacaklı vade tarihindeki ya da fiili ödeme tarihindeki kur üzerinden ödeme isteyebilir. Başka bir ifade ile tercih alacaklının.

BORÇLAR KANUNU

I - MEMLEKET PARASİYLE
MADDE 83 - Mevzuu para olan borç memleket parasiyle ödenir.
Akit tediye mahallinde kanuni rayici olmayan bir para üzerine varit olmuş ise akdin harfiyen icrası "aynen ödemek" kelimeleri veya buna muadil sair tabirat ile şart edilmiş olmadıkça borç vadenin hulûlü günündeki rayici üzerinden memleket parasiyle ödenebilir.
Yabancı para borcunun vadesinde ödenmemesi halinde alacaklı, bu borcu vade veya fiilî ödeme günündeki rayice göre Türk parası ile ödenmesini istiyebilir.