Mesajı Okuyun
Old 17-04-2008, 12:02   #5
Av.Nesrin

 
Varsayılan

Alıntı:

T.C.
YARGITAY
Hukuk Genel Kurulu

E:2005/4-309
K:2005/391
T:22.06.2005

ÖZET: Maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar, ayıplı mal olarak ka bul edilmektedir. Malın ayıplı olması halinde tüketici sözleşmeden dönerek bedel iadesini, malın ayıpsız misliyle değiştirilmesini veya ayıp oranında bedel indirimini ya da ücretsiz olarak onarımını isteyebilir. Satıcı, tüketicinin bu taleplerini yerine getirmek zorundadır. Tercih hakkı onarımdan yana kullanılmış ancak garanti süresi içinde sık arızalanma nedeniyle maldan yarar-lanamama süreklilik arz ediyorsa veya tamir için gereken azami süre aşıl-mışsa veya tamirin mümkün olmadığı anlaşılmışsa tüketici diğer seçimlik haklarını kullanabilir. Tüketicinin talebinin karşılanmaması halinde satıcı, bayi, acente, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.


4077 s. Yasa m. 4,13
Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik m. 14


Karar çok uzun sitede de yayınlandığı için tekrar buraya almadım.
Ancak kararın özeti şudur ki.1997 yılında '0' olarak alınan aracın sürekli arızalanması sonucu Tük.Mah.de yenisiyle değiştirilmesi talepli açılan dava, karar tarihi itibariyle yenisinin üretimi mümkün olmadığından bedelinin ödetilmesine dair verilen bir karardır. İkinci el oto satışıyla bir ilgisi bulunmamaktadır.