Mesajı Okuyun
Old 25-07-2011, 03:37   #3
Muhsin KOÇAK

 
Varsayılan

Yapılandırma kapsamında yapmış olduğu taksitlendirme talebi ile birlikte her türlü dava haklarından vaz geçtiğinde ilişkin dilekçe eki vermemiş ise dava hakkı kaybolmayacaktır. esas olarak dikkat etmeniz gereken hususlardan bir tanesi de gayrimenkule haciz tatbikinden itibaren ( üçüncü gününden başlamak üzere ) 3 ay içinde satış işlemlerine başlanmaz ise haciz düşmüş saylacaktır. Haczin düşeceğine ilişkin vergi hukukunda her ne kadar hüküm yer almıyor ise de, gerek görülmesi durumunda gerekli yasal dayanakları açıklarım.
iyi çalışmalar