Mesajı Okuyun
Old 25-04-2011, 08:43   #3
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Katkı

5271 s.CMK Şahsi hak davasına yer vermediğinden, katılanların manevi tazminat talebini hukuk mahkemelerinde ileri sürmeleri gerekir. Ceza Mahkemesinde bu talebin kabulü kanuna aykırıdır (9.CD.E.2007/3723,K. 2007/3921,T. 8.5.2007).