Mesajı Okuyun
Old 10-02-2002, 14:12   #1
Av. Hulusi METİN

 
Varsayılan Pullu Vekaletname

PULLU VEKALETNAME ...
Avukatlık Kanunu orasından burasından değiştirildi (Kanun No. 4667, Kabul Tarihi: 2.5.2001). Değiştirildi de, “Kervan Yolda düzelir” gibisinden oldu.
“Savunma ve Avukat” başlıklı yazımızda; avukatın yasada tanımlanan işleviyle, kimi kooperatif ve anonim şirketlere avukat bulundurmak zorunluluğunun getirilmiş olmasını eleştirmiştik.
Bu yazımızda ise, sönmeyen ışığı ile U. MUMCU’nun “Pulsuz dilekçe”sine nazire olarak, “Pullu vekaletname” konusuna değineceğiz.
4667 s. Yasanın 16. maddesi ile Avukatlık Kanununun 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: Madde 27.- Staj süresince stajyerlere Türkiye Barolar Birliğince kredi verilir. Ödenecek kredinin kaynağı; avukatların yetkili mercilere sunduğu vekaletnamelere avukatın yapıştıracağı pul bedelleri ile geri ödemeden gelen paralar ve bunların gelirleridir. Bu pullar, Türkiye Barolar Birliğince bastırılır. Yapıştırılacak pulun değeri; 2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun Yargı Harçları bölümünde yer alan vekaletname örnekleri için kullanılan harç tarifesi kadardır. Avukatlarca vekaletname sunulan merciler, pul yapıştırılmamış veya pulu noksan olan vekaletname ve örneklerini kabul edemez. Gerektiğinde ilgiliye on günlük süre verilerek bu süre içinde pul tamamlanmadıkça vekaletname işleme konulamaz.
Ne diyor Yasa Koyucu ... “ Staj süresince stajyerlere Türkiye Barolar Birliğince kredi verilir.” Ne güzel. Fakat kazın ayağı (o kazı bir gün bulmalı) öyle değil ! Kredinin kaynağı, “avukatların yetkili mercilere sunduğu vekaletnamelere avukatın yapıştıracağı pul bedelleri ...” olacak.
( Siz hiç pul aramadınız mı? Hem de olmazsa olmaz türünden ... Geçmişteki pullu yaşantımızı anımsamıyor mu Yasa Koyucu ?). Hadi buna da tamam diyelim. Sonra ... Sonrası kazın ayağı. Dönelim Yasa metnine : Bu pullar, Türkiye Barolar Birliğince bastırılır. Neden ? Var bir nedeni. Peki. Dahası “ Yapıştırılacak pulun değeri; 2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun Yargı Harçları bölümünde yer alan vekaletname örnekleri için kullanılan harç tarifesi kadardır.” Burada durmalıyız : Türkiye Barolar Birliğince bastırılmış olan pulun üzerinde yazılı ederi TL 590.000 (yazıyla beşyüzdoksanbinlira). Ya 2001 yılı haçları ? 22.12.2000 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmış olan Harçlar Kanunu Genel Tebliği’nin (Seri No: 37) “Diğer yargı harçları (Müşterek kısım)” başlığı altında gösterilen “Avukatların tasdik ettiği vekaletname suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil) alınması gereken” harç tutarı TL 600.000 (Yazıyla, altıyüzbin).
Hadi buyurun. TL 600.000 uzatıp, ederi TL 590.000 olan bir pul alacaksınız. Satıcı, büyük bir olasılıkla, size on bin lira geri veremeyecek, siz de aslında önemsemeyeceksiniz. On bin liralar böylece buharlaşacak. Bir de pul bulamamak sorunu var. O da işin ayrı bir yönü. Staj süresince stajyerlere Türkiye Barolar Birliğince kredi verilmesi düşüncesi çok güzel. Kimsenin bir itirazı olamaz. Ama neden avukatın günlük mesleki yaşamını zorlaştırarak ? Her avukat, bağlı olduğu Baroya (gecikerek de olsa) yıllık “aidat” ödemek zorundadır. Bu “aidata” belli bir yüzde eklenmesiyle stajyerlere kaynak yaratılamaz mıydı ? Yetki, şekil, sebep, konu, maksat ..Yasa Koyucu avukatları sevmiyor mu ?
Av. Hulusi METİN