Mesajı Okuyun
Old 03-03-2016, 22:36   #13
Av.Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Eğer konteyner yapı sayılmazsa konteyner kentler oluşur. Bu gecekondu alanlarına ''tenekeli mahalle'' denir.

İnsanların yaşam alanları da insanca olmalıdır.

Yapı ruhsatı verilebilmesi için konutlarda aranacak şartlar Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde belirlenmiştir. Eğer konteyner bu koşullara uyuyorsa projeler ve diğer istenen evraklarla birlikte başvurularak ruhsat alınabilir.

Aşağıdaki bazı koşullar dikkatinize sunulur:

Konutlarda bulunması gereken piyesler ve koridorlar
Madde 38- (Değişik:RG-8/9/2013-28759)
Her müstakil konutta en az;
.....................Dar Kenarı....Alanı
1 oturma odası 3.00m. 12.00m2
1 yatak odası veya nişi 2.40m. 8.00m2
1 mutfak veya yemek pişirme yeri 1.50m. 3.30m2
1 banyo veya yıkanma yeri 1.20m. 3.00m2
1 hela 1.00m. 1.20m2
bulunur.
3 veya daha az odalı konutlarda yıkanma yeri ile hela aynı yerde düzenlenebilir.
Hol ve koridor genişlikleri (1.10) m.den az olamaz.
Yukarıda belirtilen bu piyesler ile koridor ölçüleri engellilerin de kullanımını sağlayacak standartlara uygun olmalıdır.
İç Yükseklikler
Madde 39 - (Değişik: RG-12/8/1987-19542) Genel olarak iskân edilen katların, taban döşeme kaplaması üzerinden tavan sıvası altına kadar olan önyüz iç yüksekliği (2.40) m. den az olamaz.

Kapılar ve Pencereler (Değişik madde başlığı:RG-1/6/2013-28664)
Madde 41 - (Değişik:RG-2/9/1999-23804) Bütün yapılarda;
Kapı yükseklikleri: (2.10) m.den,
Kapı genişlikleri: Bina giriş kapılarında ve yangın merdivenlerine açılan kapılarda (1.50) m.den, kapıların çift kanatlı olması halinde bir kanat (1.00) m.den,
Daire giriş kapılarında (1.00) m.den, diğer mahallerin kapılarında (0.90) m.den az olamaz.
Döner kapılar, belirtilen ölçülerde yapılacak normal kapıların yanında ilave olarak bulunabilir.
Kapılarda eşik yapılamaz. Eşik yapılması zorunlu hallerde (Değişik ibare:RG-8/9/2013-28759) engellilerin hareketini, yangın çıkışlarını ve benzeri eylemleri engellemeyecek önlemler alınır.
(Ek fıkra:RG-1/6/2013-28664) Pencerelerde Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine ve Türk Standardları Enstitüsü Standartlarına uyulması zorunludur.
(Ek fıkra:RG-8/9/2013-28759) Bitişik ve blok nizama tabi binalarda komşu parsel sınırı üzerindeki bitişik duvarlarda pencere ve kapı açılamaz. Balkon ve hela kapıları (0.80) m.’ye düşürülebilir.

Saygılarımla