Mesajı Okuyun
Old 06-04-2012, 09:31   #3
Av. Öznur Aktürk

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av.yağmur deniz
merhabalar muhasebeci beyannameleri vaktinde vermediği için müvekkil adayı vergi dairesine ceza ödüyor.şimdi ise muhasebeci ücret alacağı için icra takibi başlatıyor.Muhasebecinin kamu görevlisi olduğunu düşünüyorum ve görevi ihmalden dava açılabilir doğrumudur?
Bu durumda Muhasebecinin alacağı doğmuş mudur?Borca itirazımız haksız mı olur?borca itiraz edersek, bu durumda henüz ceza davası açmadığımız için muhasebecinin görevini yerine getirmediğini ve vergi cezası aldığımızı bu nedenle kendisine bişr ücret ödemeyeceğimizi, ceza davası açacağımızı belirtsek yeterli midir?

Sayın Küçükçil'in katıldığım yanıtına ilaveten;

Kanımca daha net cevaplar verebilmek için biraz daha detaylı bilgiye ihtiyaç olmakla birlikte; henüz görevi ihmal suçundan şikayetçi olmamanız borca itirazınızın neticesini etkilemez.
Önemli olan muhasebecinin vekalet akdi ile üstlendiği görevi ihmal etmiş olduğunu mükellefin ispatlayabilmesidir diye düşünüyorum.
Tabi mükellefin durumu öğrendikten sonra ne şekilde hareket ettiği de tartışılmalıdır.
Yani, sözleşmeyi feshetmiş midir, ihtarname çekmiş midir, yazılı bir bildirimde bulunmuş mudur vs.?
Muhasebecinin alacak iddiasında bulunduğu aylarda görevi ihmal (beyanname vermeme) gerçekleşmiş midir?
Ayrıca mükellefin ödemek zorunda kaldığı vergi cezalarına ilişkin olarak, muhasebecinin sorumluluğuna giderek tazminat davası da açabilirsiniz.
Dikkat edilmesi gereken husus ispattır.
Zira, mükellefin muhasebeciye gerekli fatura ve benzeri belgeleri zamanında teslim edip etmediği olgusunun yargılamada önem arz edeceği kanısındayım.
Saygılarımla...