Mesajı Okuyun
Old 29-09-2009, 14:16   #1
av.füsun kimiran

 
Varsayılan 2009 marka ve patent vekilliği sınav eğitim programı
ANKARA BAROSU
MARKA/PATENT VEKİLLİĞİ SINAVINA HAZIRLIK AMAÇLI KURS PROGAMI
K U R S H A K K I N D A
KURSUN AMACI
:
Marka ve Patent Vekilliği Sınavına Hazırlık

KATILIMI ÖNERİLENLER
:
- Avukatlar
- Stajyer Avukatlar
- 4 yıllık yüksek öğrenim veren okul mezunları
KURS BAŞLANGICI
:
12 Ekim 2009
KURS BİTİŞ TARİHİ
:
18 Ekim 2009
KURS YERİ
:
Ankara Barosu Eğitim Merkezi
KATILIMCI SAYISI
:
30[*]
ÜCRET
:
Avukatlar için 400,00 TL
Stajyer Avukatlar için 300,00 TL
Diğer Katılımcılar 450,00 TL


P R O G R A M


Türk Patent Enstitüsü ve Vekillik


Öğretim Elemanı
:
Ozan Can
Ankara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özel Hukuk (Ticaret Hukuku) ABD
Araştırma Görevlisi

Ders Süresi
:
3 saat

Ders Günü ve Saati
:
12 Ekim 2009 Pazartesi Saat: 17. 00- 20. 00

Konu Başlıkları
:
Fikri ve sınaî mülkiyet hukukunun gelişimi ve yasal düzenlemeler
Kurum olarak TPE ve TPE’nin fikri ve sınaî mülkiyet hukukundaki yeri
TPE’nin kurumsal yapısı
TPE daire başkanlıklarının yetki ve görevleri
meslek olarak vekillik müessesesi/Avrupa vekilliği
Vekillik müessesinin durumu ve işleyişi
ABD ve Avrupa Birliğinde vekillik müessesesi

Genel Hukuk – 1


Öğretim Elemanı
:
Ozan CAN
Ankara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özel Hukuk (Ticaret Hukuku) ABD
Araştırma Görevlisi

Ders Süresi
:
1,5 saat

Ders Günü ve Saati
:
13 Ekim 2009 Salı Saat: 17. 00- 18. 30

Konu Başlıkları
:
Medeni Hukuk:
- Hukuk kuralları ile diğer kurallar (örf-adet, ahlak, din kuralları vs.) Arasındaki benzerlik ve farklar
- Hukukun kaynakları
- Hak kavramı
- Gaiplik
- Ehliyet (hak ehliyeti/fiil ehliyeti)

Borçlar Hukuku
- Borç kavramı ve borcun kaynakları
- Sözleşme kavramı
- Sözleşme türleri
- Vekâlet sözleşmesi
- Vekilin sorumluluğu
- Marka/patent vekillerinin hukuki ve cezai sorumluluğu

Genel Hukuk – 2


Öğretim Elemanı
:
Yrd. Doç. Beşir Fatih DOĞAN
Kırıkkale Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
Öğretim Üyesi

Ders Süresi
:
1,5 saat

Ders Günü ve Saati
:
13 Ekim 2009 Salı Saat: 18. 30- 20. 00

Konu Başlıkları
:
Ticari İşletme Hukuku
- Tacir,
- Ticaret sicili,
- Ticaret unvanı ve işletme adı,
- Haksız rekabet hükümleri


Entegre Devre Topografyaları


Öğretim Elemanı
:
Hülya ÇAYLI
Avrupa Patent Vekili

Ders Süresi
:
3 saat

Ders Günü ve Saati
:
14 Ekim 2009 Çarşamba Saat: 17. 00- 20. 00

Konu Başlıkları
:
- Entegre Devre Topografyası kavramı
- Entegre Devre Topografyası başvurusu
- Uluslararası anlaşmalar
- Entegre Devre Topografyasının hükümsüzlüğü,
- Entegre Devre Topografyası hakkının kapsamı, ihlâli, tecavüz halleri ve yaptırımlar
- Yetkili ve Görevli Mahkemeler

Coğrafi İşaretler


Öğretim Elemanı
:
Hasibe Işıklı
DPT
Uzman

Ders Süresi
:
3

Ders Günü ve Saati
:
15 Ekim 2009 Perşembe Saat: 17. 00- 20. 00

Konu Başlıkları
:
- Coğrafi İşaret kavramı
- Coğrafi İşaret başvurusu
- Uluslararası anlaşmalar
- Coğrafi İşaretin hükümsüzlüğü,
- Coğrafi İşaret hakkının kapsamı, ihlâli, tecavüz halleri ve yaptırımlar
- Yetkili ve Görevli Mahkemeler


Endüstriyel Tasarım Hukuku


Öğretim Elemanı
:
Doç. Dr. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK
Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Öğretim Üyesi

Ders Süresi
:
3 saat

Ders Günü ve Saati
:
16 Ekim 2009 Çarşamba Saat: 17. 00- 20. 00

Konu Başlıkları
:
- Endüstriyel tasarım kavramı
- Endüstriyel tasarım başvurusu
- Uluslararası anlaşmalar
- Endüstriyel tasarımın hükümsüzlüğü,
- Endüstriyel tasarım hakkının kapsamı, ihlâli, tecavüz halleri ve Yaptırımlar
- Yetkili ve Görevli Mahkemeler


Patent/Faydalı Model Hukuku – 1


Öğretim Elemanı
:
Doç. Dr. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK
Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Öğretim Üyesi
Hülya Çaylı
Avrupa Patent Vekili

Ders Süresi
:
3 saat

Ders Günü ve Saati
:
17 Ekim 2009 Cumartesi Saat: 09. 00- 12. 00

Konu Başlıkları
:
- Patent ve faydalı model kavramı,
- Patent ve faydalı model başvurusu
- Uluslararası anlaşmalar
- Prosedür


Patent/Faydalı Model Hukuku – 2


Öğretim Elemanı
:
Doç. Dr. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Öğretim Üyesi
Hülya Çaylı
Avrupa Patent Vekili

Ders Süresi
:
3 saat

Ders Günü ve Saati
:
17 Ekim 2009 Cumartesi Saat: 13. 00- 16. 00

Konu Başlıkları
:
- Patent ve faydalı model hakkının kapsamı, ihlâli, tecavüz halleri
- Patent ve faydalı model belgelerinin hükümsüzlüğü Yetkili ve Görevli Mahkemeler


Marka Hukuku – 1


Öğretim Elemanı
:
Taylan ARIHAN
Avukat

Ders Süresi
:
3 saat

Ders Günü ve Saati
:
18 Ekim 2009 Pazar Saat: 09. 00- 12. 00

Konu Başlıkları
:
- Marka Kavramı ve çeşitleri

- Marka Tescil süreci

- Tescil Engelleri
- Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu Kararları ve Bu Kararlara Karşı Yargı Yolu
- Uluslararası anlaşmalar


Marka Hukuku – 2


Öğretim Elemanı
:
Füsun Kimiran
Kimiran Hukuk Bürosu

Ders Süresi
:
3 saat

Ders Günü ve Saati
:
18 Ekim 2009 Pazar Saat: 13. 00- 16. 00

Konu Başlıkları
:
- Marka Hükümsüzlüğü;

- Marka Hakkının Kapsamı, İhlâli, Tecavüz

Halleri Ve Yaptırımlar

- Yetkili ve Görevli Mahkemeler
[*] Katılımın en az 20 kişi olması halinde program gerçekleştirilecektir.