Mesajı Okuyun
Old 29-07-2006, 23:29   #63
Gemici

 
Varsayılan İnce Memed I

Kırlangıç yapar yuvayı
Çamur sıvayı sıvayı
Bana İnce Memed derler
Zalim beylerden dolayı

İnce Memed Akgöbek’ten gürledi
Jandarmalar kulak verip dinledi
Onyedi kurşunu yedi ölmedi
Tut elimden İnce Memed gidelim
Dağlar nidelim

Demiri dövdüren tavdır
Çakmağı yandıran kavdır
Dayan İnce Memed dayan
Bugün döğüşecek çağdır

Jandarmalar bölük bölük geldiler
Ak bağrımı delik delik deldiler
Cesedimi meydanlara serdiler
Tut elimdem İnce Memed gidelim
Dağlar nidelim

Anonim


İnce Memed:
İnce Memed efsaneleşmiş bir eşkiyadır. Dağlarda gezen bir kanun kaçağı, bir katildir. Buna rağmen halk gözünde bir kahramandır. Kendisi ezilip horlanınca sesini çıkaramıyan Anadolu İnsanı’nın horlanmaya, aşağılanmaya baş kaldırışının sembolüdür İnce Memed ve ona benzer diğer eşkiyalar. Şanları şöhretileri kahraman öldükten sonra, dalga dalga etrafa yayılır, kahramanlıklarına kahramanlık eklenir. İnce Memed Efsanesinin günümüze kadar gelmesi bundandır. Türküler zalimlere baş kaldıran bu türden kahramanları nesilden nesile taşır.

İnce Memed üvey babası Deli Hasan’ın yanında büyümüş yoksul bir gençtir. Deli Hasan yörenin beyini öldürüp dağa çıkar. Yöre köylüleri ve Memed Deli Hasan’a azık götürüp o nu beslerler. Bunu bilen Jandarma İnce Memed’e işkence edip o’na Hasanın yerini söyletir.

İnce Memed’in köylünün karşısına çıkacak yüzü kalmamıştır. Köylü kendisiyle konuşmaz, o na beddualar okur. Bu dışlanmaya dayanamıyan İnce Memed martini alıp bu sefer kendisi dağa çıkar ve ağalardan Deli Hasan’ın intikamını alır. Sonunda o’da Deli Hasan gibi vurulur.