Mesajı Okuyun
Old 11-11-2008, 15:28   #3
yavuzselimaydın

 
Varsayılan

Hanife Hanım
Öncelikle ilginize teşekkür ederim.
tavsiyeniz üzerine baktığımda 3194 Sayılı kanunun 33. maddesi hükmü gereğince deniyor ki;" İmar planlarında bulunup da müracaat gününde beş yıllık imar programına dahil olmayan yerlerde plana göre kapanması gereken yol ve çıkmaz sokak üzerinde bulunan veya 18. madde hükümleri tatbik olunmadan normal şartlarla yapı izni verilmeyen veya 13. maddede belirtilen hizmetlere ayrılmış olan ve haklarında bu madde hükmünün tatbiki istenen parsellerde üzerinde yönetmelik esaslarına uygun yapı yapılması mümkün olanlarında sahiplerinin istekleri üzerine belediye encümeni veya il idare kurulu kararıyla imar planı tatbikatına kadar muvakkat inşaat veya tesisata müsaade edilir ve buna dayanılarak usulüne göre yapı izni verilir.

Bu gibi hallerde verilecek müddetin on yıl olması, yapı izni verilmezden önce belediye encümeni veya il idare kurulu kararının gün ve sayısının on yıllık müddet için muvakkat inşaat veya tesisat olduğunun, lüzumlu ölçü ve şartlarla birlikte tapu kaydına şerh edilmesi gereklidir. Muvakkatlik müddeti tapu kaydına şerh verildiği günden başlar."

buna göre ;bizim üzerine konteyner yerleştirmek istediğimiz arsanın imar durumu yapılaşmaya müsait ancak bizim bu konteyneri tercih nedenimiz daha az maliyetli olması ve geçici süreyle bizi idare edebilecek olması.
bu durumda da yukarıda ki maddeye istinaden talepte bulunulabilir mi acaba?