Mesajı Okuyun
Old 25-11-2004, 12:42   #1
Av.Selim Balku

 
Soru Neden Cumhuriyet Savcıları, Duruşmada, Daha Yukarda Otururlar ?

Adana Barosu avukatlarından Av. Hüseyin Üzmez'in, Adana Barosuna vermiş olduğu dilekçenin giriş kısmını aktama gereğini duydum. Savunmanın kutsallığı ve silahların eşitliği ilkelerinin, GÖZARDI EDİLDİĞİ Türkiye hukuk arenasında, aydınlanma dileğiyle;
"Yargının savunma ayağı olan biz avukatların, yargılama faaliyetlerine etkin olarak katılımımızın yeterli olmadığı yıllardır söylenegelmektedir.
Bu söylemlerin haklılığıda şüphesizdir.
Ancak haklı olmak yetmemektedir.
Savunma görevinin su götürmez ve tartışmasız kutsallığı, biz avukatların evrensel hukuk ve yasaların bizlere tanıdığı hakları da talep etme gereği doğurur. Sanık haklarını savunan, kutsal bir görev yaptığı söylenen avukatın duruşma salaonundaki konumu, mesleğin kutsallığı ve avukatlık mesleğinin vakarı ile bağdaşmamaktadır. Avukat, söz verildiğinde kısıtlı bir konuşma hakkına sahip bir süje değildir, avukatın yaptığı savunma, özetlenip zapta geçirilecek kadar değersiz bir kelime yığını olarak algılanmamalıdır.
Bilinen bir gerçek SİLAHLARIN EŞİTLİĞİ EVRENSEL İLKESİDİR.
Bu ilke gereği, kamu davasının davacısı olan, Cumhuriyet Savcısı ile kutsal olan savunma hakkını temsil eden sanık avukatının, farklı konumlarda oturmaları, daha baştan, mahkemenin bağımsızlığı ve yansızlığı konusunda tam bir inanç oluşmasını engellemektedir. Bir davada davacı temsilcisinin davalı temsilcisi ile eşit şartlarda olmaması, savunmanın kısıtlı olduğu şüphesine yol açacaktır.
Savunma hakkının kutsallığı ve savunmanın baskı altında olmadığını göstermek açısından, duruşma salonunda sanığın irade serbestisini sağlamak üzere, sanık duruşmaya bağsız olarak alınmaktadır. Sanığın iradesi üzerinde baskı olmadığını gösteren bu uygulama, davanın davacısı olan Cumhuriyet Savcısının oturduğu yer konusunda gözardı edilmektedir..............."

Sevgili arkadaşlar, hernekadar dilekçenin tamamını yazma imkanım olmasada, bu konunun artık irdelenmesi ve tarşılması için yeterli bir girişim olduğu düşüncesindeyim, sizlerde bağlı bulunduğunuz Barolarda bu konunun tartışılmasını ve ilgili mercilerden talepte bulunmanızı ümit ediyorum.