Mesajı Okuyun
Old 16-10-2014, 15:47   #3
cemoka23

 
Varsayılan

Değerli Meslektaşlarım;
Değişiklik yapılan 2577 sayılı İdarî Yargılama Usul Kanunu'na; 28.06.2014 tarihli ve 29044 sayılı R.G.'de yayımlanan 6545 sayılı Kanun'la "İVEDİ YARGILAMA USULÜ" değişikliğine göre "ÇED raporuna gerek yoktur" şeklindeki idarenin kararına karşı (e) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca, idari yaptırım kararları hariç çevresel etki değerlendirmesi sonucu alınan kararlar için)öngörülen 30 günlük süre nasıl başlar? İnternet üzerinden ilan edilmesi halinde süre başlamış sayılır mı? Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.