Mesajı Okuyun
Old 17-01-2013, 10:42   #2
SHODAN

 
Varsayılan

Bu durumda araç üzerindeki haczi kaldırmak için ;


YARGI HARÇ ORANLARI

3.Değeribelli olan icra takiplerinde tahsil harcı, değer üzerinden:
a)Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden evvel ödenen paralardan*(Yüzde 4,55)

b)Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan (Yüzde 9,10)

HARÇLAR KANUNU

İCRATAKİBİNDEN VAZGEÇME:

Madde23 - Her ne sebep ve suretle olursa olsun, icra takibinden vazgeçildiğininzabıtnameye yazılması için vazgeçilen miktara ait tahsil harcının yarısıalınır. Ancak haczedilen mal satılıp paraya çevrildikten sonravazgeçilirse tahsil harcı tam olarak alınır.


4,55 tahsil harcı ödenecek demektir.
3,96 dan 4,55' e çıkmış oluyor.