Mesajı Okuyun
Old 28-04-2008, 23:19   #2
Gemici

 
Varsayılan

Sayın Göktürk,

Federal Anayasa Mahkemesi'nin kararını okumadan, belki de basında çıkan haberlerden yola çıkarak yazmışsınız anlaşılan.

Hukuk tarihine geçecek bir mahkeme kararını, kararın asıl özelliğini vurgulamadan aktarıyor ve Alıntı: Alman Federal Anayasa Mahkemesi tarafından verilen bu kararı AİHM’nin vermesi daha yerinde olurdu.saptamasında bulunuyorsunuz, AİHM'e gitmek için gereken koşulların oluşup oluşmadığını araştırmadan.

Yazdıklarınıza ek ve biraz da düzeltme olarak, 39 sayfadan oluşan Mahkeme kararının alınış nedenini ve bu mahkeme kararının neden hukuk tarihinin en önemli köşe taşlarından birisi olduğunu belirtmeye çalışayım:

1. Karar durup dururken, yahutta zarara uğrayıpta hakkını almak isteyen birisinin mahkemeye müracaatı ile alınmış bir karar değil. Kararın alınış nedeni Kuzey Ren Vestfalya Eyaletinin Anayasayı Koruma Kanunu'nun iptali için açılan bir davadır. Davayı açan kişilerden birisi Almanya'nın eski içişleri bakanıdır.

2. Olayda AİHM'e gitmek için gereken koşullardan hiç birisi gerçekleşmemiş ve gerçekleşmesi olanağı da yok. AİHM'e gidebilmek için kişilerin 'temel haklarının tecavüze uğraması ve ulusal tüm yargı yollarının tüketilmesi' gerekiyor. Bir kanunun iptali için açılan bir davada ülke içi yargı yollarının tüketildiğinden bahsetmek söz konusu olmadığı gibi kişisel bir temel hakkın tecavüze uğraması da söz konusu değil, çünkü Alman Anayasa'sına aykırı olan bir düzenleme var, Federal Anayasa Mahkemesi'ninin görüşüne göre.

3. Mahkeme herkesçe bilinen ve demokratik ülkelerin hemen hemen hepsinin anayasasında yer alan özel hayatın gizliliği, haberleşme özgürlüğü, konut dokunulmazlığı gibi klasik temel hakların hepsini irdeledikten sonra, teknoloji çağının temel özelliklerinden birisi olan Bilgisayar Sistemlerinin bu haklardan hiçbirisi tarafından korunmadığı ve burada bir boşluk olduğu sonucuna varıyor ve şimdiye kadar hiçbir anayasada olmayan yeni bir temel hak yaratıyor. Mahkeme bu temel hakkı: 'das Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität Informationstechnischer Systeme" olarak tanımlıyor. 'İnformasyon Tekniği Sistemlerinin Gizliliği ve Güvenirliği Temel Hakkı' olarak Türkçeye'ye çevirebiliriz bu yeni hakkı. Almanlar informasyon tekniği sistemlerinin belirleyici sistemi olarak bilgisayarı alıyor ve yeni temel hakkı kısaca 'Computergrundrecht' (Bilgisayar temel hakkı) olarak tanımlıyor.

4. Belirli koşullarda ve mahkeme kararı ile kısıtlanabiecek olan bu temel hakla, neredeyse bir konuta dönüşmüş olan bilgisayarın güvenirliğinin ve gizliliğinin sağlanması için önemli bir adım atılmış oluyor. Mahkeme'nin düşüncesine göre yaşamımızın ayrılmaz bir parçası olan bilişim teknolojisi kişiye büyük faydalar sağladığı gibi büyük tehlikeler de arz ediyor.

5. Mahkemenin görüşüne göre, kişinin haberi olmadan bilgisayarı üzerindeki bilgilere ulaşılması temel kişilik hakkına bir tecavüzdür. Aynı zamanda haberleşme özgürlüğünün ve konut dokunulmazlığının da ihlalidir bu ulaşma.

6. Haberleşme özgürlüğü sadece haberleşme eylemini korur; haberleşme eylemi olup bittikten sonra bilgisayara sakladığımız mailleri ve aynı şekilde sakladığımız resim, hatıra türünden diğer şeyleri korumaz. Konut dışında bulunan bilgisayarların gizlice araştırılması konut kavramı tarafından korunmaz.

Federal Anayasa Mahkemesi'nin aldığı bu kararın diğer ülkeler tarafından alınıp uygulanması ve gerektiğinde bu yeni temel hakkın anayasalarda yer alması dileklerimle.

Saygılarımla