Mesajı Okuyun
Old 09-11-2006, 13:10   #1
av.cemile

 
Soru İhaleye 2 teklif mektubu sunulması,teklif mektubunun zorunlu unsurları taşımaması

Konu şöyle:Bir firma katıldığı ihaleye geçerli bir teklif mektubu sunmakla birlikte, sehven, aynı ihale dosyasının içine, sadece imza bulunan ve teklif mektubunun zorunlu unsurlarını taşımayan(Şartnamenin kabul edildiği ve teklif edilen fiyat) 2. bir teklif mektubu sunuyor.İhale komisyonu bu nedenle firmayı üst makamlara şikayet ediyor ve firma 2 yıl süre ile ihalelere katılmaktan men ediliyor.Şimdi soru şu:Teklif mektubunda bulunmasu gereken zorunlu unsurları taşımayan ikinci teklif mektubu 4734 sayılı KİK 17/b. maddesinde sayılan birden fazla teklif vermek şartını oluşturur mu?