Mesajı Okuyun
Old 13-05-2009, 23:07   #23
duyurucu1

 
Soru Ya devlet başa-ya kuzgun leşe

Yarın..Ağır Ceza Mahkemesinde duyurucu1 in duruşması var.Daha önceki iki duruşmada da sanıkla yan yana olmak hakkıdaki talebi heyet tarafından RED edilmişti.Böylece duyurucu1 her duruşmada 1-0 olmak üzere iki duruşmada 2-0 yenik olarak duruşmalara giriyor.

Yarın saat:14.00 da üçüncü celse var.Duyurucu1 inatçı.Yarın talebini yineliyecek.Bu defa büyük olasılıkla heyet mübaşire emreder ve "Atın şu duyurucu1'i salonda dışarı "diyebilir.Ya da heyet başkanının harereti iyice yükselebilir ve işi mübaşire havale etmek istemez yargılama makamından aşağı iner ve cübbesinin kollarını sıvayarak duyurucu1 i mahkeme salonunda evire çevire döver.Belki savcıda ona yardım eder.Belli olmaz.Sonrada hıncını iyice aldıktan sonra çıkar yargılama kürsüsüne kaldığı yerden devam eder.Ve zabıt katibine "nerede kalmıştık kızım" der.Korkularından kimsede şahit olamaz.Bunlar hep yarınki duruşmada ihtimal dahilinde olan seçenekler.

Çünkü duyurucu1 heyeti kızdıracak bir dilekçe yazdı.yarın önce bu dilekçeyi okuyacak ardındanda heyet başkanına verecek.Bakalım ne olacak YA DEVLET BAŞA-YA KUZGUN LEŞE.

İşte duyurucu1 in dilekçesi:


...Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’na
MERSİN
DOSYA NO:2008/---

TALEP KONUSU:Yukarda dosya numarasını belirttiğim davanın duruşmalarında, sanık Ş. A’ın yanımda durmasını talep ediyorum.
Sanık Ş. A. müdafisi
Avukat Duyurucu1
TALEBİN AÇIKLAMASI:

1)Yukarıdaki talebi yargılamanın başladığı her duruşmada yapıyorum.Fakat her duruşmada da talebim red edildi/red ediliyor.

2)Mahkemenizin red kararı yasal değildir.Yasal bir dayanağı yoktur.Bu nedenle Hukuka uygun değildir.Silahların eşitliği ilkesine aykırıdır.Mağdur haklarından, aynı şekilde eşit olarak sanık da yararlanmalıdır.Yada sanık haklarından, aynı şekilde mağdur da yararlanmalıdır.

3)Verdiğiniz red kararı savunma hakkını kısıtlamaktadır.Adil yargılanma hakkını ihlal etmektedir.

4)Sanık ile müdafiin ayrı tutulması uygulaması, mahkemelerde yıllar süren teamüllerden kaynaklanmaktadır.Teamüller yasa değillerdir.Mahkemeler teamüllere göre yönetilemez.

5)Sanık hakkında vereceğiniz karar ne olursa olsun,bu karar adil olmayacaktır.Çünkü savunma hakkı kısıtlanarak verilmiş bir karar olacaktır.Oysa savunma hakkı bir bütün olarak kısıtlanmadan kesintisiz kullanılmalıdır.

6)Sanığın tutuklu olması onun müdafiinden ayrı tutulmasını gerektirmez.Mahkemelerde güvenlik zafiyeti varsa gidermek mahkeme heyetinin ve başkanın görevidir.Güvenlik zaafiyetinin faturası sanığa yüklenemez.Savunma hakkı kısıtlanarak güvenlik sağlanamaz.Kaldı ki bu mahkemede güvenlik zaafiyeti de yoktur.

7)T.C Anayasası madde 36. (Herkes …adil yargılanma hakkına sahiptir.) demektedir.Sizin mahkemeniz sanık ile müdafiini ayrı tutarak Anayasanın bu hükmünü ihlal etmektedir.

8)Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6 ıncı maddesinde herkesin adil yargılanma hakkı olduğu belirtilmektedir.Mahkemeniz sanık ile müdafiini ayrı tutarak bu maddeyi de ihlal etmektedir.

9)Sanığı müdafiinden ayrı tutunca,sanığı en çok ihtiyaç duyduğu duruşma aşamasında müdafii yardımından mahrum ediyorsunuz. Bu durum sanığın ,avukattan yararlanma hakkını ihlal etmektedir.Savunma zaafiyeti oluşturmaktadır.

10)Sanık suçlu değildir.Masumluk karinesi vardır.Sanık potansiyel suçlu değildir.Saldırgan değildir.En az müşteki yada seyirciler kadar masumdur.Suçlu olmayan birini yargılarken avukatından ayrı tutmak onu zımnen suçlu saymak olur.Bu ise sizin mahkemenin benimseyeceği bir düşünce olamaz.

11)Eğer sanık ile müdafiini ayrı tutmakta devam ederseniz ben, sanık müdafii olarak ve beni darda bıraktığınız için, zorunlu olarak CMK.149/1-3 in ve CMK:154/1 in bana tanıdığı hak ve yetkileri kullanmak zorunda kalacağım.Kovuşturmanın her aşamasında sanık ile görüşme talep edeceğim.

12)Çünkü;Ben bu taleplerde bulunmazsam;sanık CMK 151 de bahsedilen görevimi yerine getirmediğimden bahisle beni Cumhuriyet Savcılığına ve Baroya şikayet edebilir.Ve haklı da olabilir.Ben avukat olarak ceza alabilirim.Ben müdafii olarak sanığın haklarını sonuna kadar savunma görevi ile görevliyim.Bu görevi yapmama,heyetiniz, red kararı vermek suretiyle engel olmaktadır.

13)Eğer sanığın müdafiinden ayrı tutulacağına ilişkin bir tane dahi yasal kural varsa onunda mahkemeniz tarafından bana hatırlatılmasını talep ediyorum.

14)Türkiye Barolar Birliği ve MERSİN BAROSU da bu konuda sanığın müdafii ile yan yana bulunması görüşündedir.(Ek:Mersin Barosunun konuya ilişkin yazıları)

Sayın Başkan,

CMK.203/1 inci maddesinde bilindiği gibi,duruşmanın düzeninin mahkeme başkanı veya hakim tarafından sağlanacağı yazılıdır.Ancak bu düzen sağlama görevi ve yetkisi sanığın haklarının kısıtlanmasına yol açmamalıdır

Bu düşüncelerle talebimi yineliyor ve sanık Ş. A’ın duruşmalarda benim yanımda bulunmasını istiyorum.
13.05.2009
Sanık Ş. A müdafii
Avukat duyurucu1

Eki:Mersin Barosunun konuya ilişkin kararı


[/size][/color]