Mesajı Okuyun
Old 23-08-2013, 15:26   #1
Heybe Hukuk

 
Varsayılan Nüfusa Kayıtlı Olmayan Çocuğun Velayetini Almak?

Müvekkilin gayrimeşru bir ilişkisi olmuş; sonra bu bayan müvekkilin bulunduğu ili terk etmiştir. Aradan 2 yıl geçtikten sonra müvekkil, o bayanın kendisinden bir çocuk doğurduğunu öğrenir; çocuk müvekkilin neredeyse kopyası olduğundan; bu konuda bayanın doğrulayan ifadesi ile birlikte hiçbir tereddüt yoktur.

Bayan bir diğer kişi ile resmiyette evli olmasına karşın; fiilen uzun süredir eşinden ayrı ve başka ilde yaşamaktadır. Aynı zamanda müvekkilden olan bu çocuğu da 3 yaşını geçmiş olmasına karşın; nüfusa kayıt ettirmemiştir. Bayan ahlaka mugayir bir hayat sürdürmekte olup; müvekkilden hiçbir talebi olmadığı gibi, ısrarla çocuğu nüfusa da kayıt ettirmemektedir.

Çocuk şuan nüfusa kayıt edilecek olsa; anne evli olduğundan; kocası adına yazılacağı muhakkak. Lakin bayanın kayıt ettirmemekteki ısrarı nedeniyle; bayanın ikamet ettiği yerin nüfus müdürlüğüne vekaleten değil, bir avukat olarak yazılı başvuruda bulundum.

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 15. maddesi mucibince her doğumun en geç 30 gün içerisinde nüfus müdürlüklerine bildirim yükümlülüğü olduğunu ancak varlığından haberdar olduğum bahsi edilen çocuğun 3 yaşını geçmiş olmasına karşın halen nüfusa kayıt edilmediğini bildirdim. Aynı kanunun 17. maddesi ile müdürlüklere yenidoğanın velilerini doğumu beyana davet etme yetki ve sorumluluğu verildiğinden; 2. bent uyarınca bu beyana davete uygun davranılmaması halinde mülki idare amirinin takdiri ve kolluk icbarı ile çocuğun sicile tescilinin sağlanması gereğinden bahisle; işbu çocuğunun nüfus siciline tescili için gereğinin yapılması talebinde bulundum.

Nüfus Müdürlüğü ile görüştüğümde, bayana kolluk vasıtasıyla davetiye yollandığını ve çocuğunun kaydını gerçekleştirmesi için kendisine 30 günlük süre verildiğini ancak buna karşın hala bayanın çocuğu kayıt ettirmediğini öğrendim.

Aslen varmak istediğimiz sonuç şu ki; müvekkili çocuğun babası olarak kayıt ettirmek ve nihayetinde de velayetini almak.

Henüz nüfusa bile kayıtlı olmayan bu çocukla ilgili varmak istediğimiz hedefe ilişkin çözüm önerisi olan meslektaşlarımın fikirlerini almak isterim. Fikrini esirgemeyecek olanlara da şimdiden çok teşekkür ederim.