Mesajı Okuyun
Old 25-05-2012, 18:20   #10
Av.Selim Balku

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan avismailhdr
Sorum şu :

Bir tazminat davasında müştereken müteselsilen sorumlu davalıların bir kısmı kararı temyiz ediyor bir kısmı ise temyiz etmiyor. Temyiz edenlerin kararı bozuluyor. Temyiz etmeyenler bozmadan önceki borçtan kendi sorumlulukları nisbetinde mi sorumlular yoksa tamamından mı sorumlu olurlar ?

Örnek: borçlular yerel mahkeme kararına göre A=10 tl B=10 tl C=10 tl ödemesi gerekirken temyiz eden A ve B temyiz sonunda A=7 tl B=7 tl olarak hüküm kesiliyor. C'nin sorumluluğu 10 tl mu yoksa 16 tl mi ?

Davalılar, müteselsil olarak sorumlu ise hüküm 30 TL tesis edilmişse, borçluların sorumlu oldukları miktarlar;

A=30 TL
B=30 TL
C=30 TL Sorumlulukları vardır.

Tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla alacak 90 TL değil, 30 TL olduğunu hatırlatırım.

Müteselsil borçta, borçlular aynı alacaklıya karşı aynı hukuki sebepten borçlanmıştır. Borçluların sorumlulukları birbirlerinden ayrı ancak her bir borçlu borcun tamamından sorumludur.

A ve B temyiz etti C temyiz etmedi ise, C için karar kesinleşmiştir. C'nin sorumlu olacağı borç 30 TL 'dir

Bozma kararı temyiz edenleri etkileyeceğinden, diyelim ki borç 30 değilde 20 TL olarak 2. bir hüküm tesis edildi. Bu durumda;

A = 20
B = 20
C= 30

tekraren; borç toplamı 80 değil; A ve B için 20 TL, C için 30 TL

Diyelim ki, A 20 TL ödedi, A için borç son bulur ancak alacaklı dilerse B ve C'ye 10 TL için gidebilir. A şartları varsa B ve C'ye fazla ödediği kısmı için rücu edebilir. B nasıl olsa 20 TL aldın benim sorumlu olduğum 20 TL borcum ödendi diyemez Zira B, C'nin 30 TL borcundan 20 TL'lik kısma kadar sorumludur.

Diyelim ki, A 10 TL verdi, B ve C hiç vermedi, bu noktada alacaklı A'dan 10 TL B ve C'den 20 TL isteyebilir.

Diyelim ki, C 20 TL ödedi, A ve B hiç ödemedi. Bu durumda alacaklı A ve B'nin sorumlu olduğu 20 TL'yi aldığını varsayarak A ve B'ye gitmeme gibi bir sorun oluşmaz. Zira alacaklı isterse 10 TL için bu noktada 3 borçluya da gidebilir...

Borçluların kendi aralarında rücu hakkı saklıdır.

Kolay Gelsin...