Mesajı Okuyun
Old 25-05-2012, 09:45   #4
özfn_34

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan avismailhdr
yerel mahkeme borçluları müştereken müteselsilen sorumlu tutmuş (tabi herkes kusuru oranında) yine de söylediğiniz gibi mi olur sayın özfn_34

Elbette, söylediğimin daha ikna edici olması bakımından:

Yargıtay
1. Hukuk Dairesi
Esas : 2009/5627
Karar : 2009/6479
Tarih : 08.06.2009

...
Ancak, davalı-karşı davacıların açtıkları meni müdahale ve yıkım ile temliken tescil istemli davanın reddine ilişkin olarak 17.10.2007 tarihinde verilen ilk hüküm davalı-karşı davacılar tarafından temyiz edilmemiştir. Bu nedenle karşı davanın reddine dair verilen hüküm kesinleşmiş ve davacı taraf yararına usuli kazanılmış hak doğmuştur.
Hal böyle iken mahkemece bozma kararına uyularak tamamlanan yargılama sonunda karşı davalarının reddine ilişkin olarak verilen ilk hükmü temyiz etmeyen davalı-karşı davacıların davasının bu kez kabulüne dair karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır."