Mesajı Okuyun
Old 25-07-2013, 07:44   #42
Emre Can

 
Varsayılan

Sayın Atalay soru itiraz merciinin tutukluluğun kaldırılması kararına karşı itirazın mümkün olup olmadığıdır.Siz yazılarınızda Amerika'yı yeniden keşfetmişsiniz.Katılanın savcının dahiliyeti olmadan itiraz ve temyiz başvurusu yapabileceği ve itirazın olağan kanun yolu olması konusunda kimsenin bir itirazı ve diyeceği yok.Ayrıca kıyas konusuna girmişsiniz.Ceza hukukunda kıyas yasaktır muhakemesinde ise temel insan haklarını sınırlamamak kaydıyla serbesttir.Uygulamada her ne kadar tahliye kararlarına itiraz yapılsa bile tatbikatı kavramı hukuki hale getirmez.Yalnızca ret bakımından itiraz öngörüldüğüne kıyas yapabilmek için tahliye kararına itirazın temel hak ve hürriyetleri sınırlayıp sınırlamadığına bakmak gerekir.Bu soruya ise cevap bile aramak yersizdir.Saygılar