Mesajı Okuyun
Old 18-09-2020, 23:53   #2
Av. Bülent Sabri Akpunar

 
Varsayılan

Alıntı:
Her iki takibin dayanağı aynı ilam ve takiplerin tarafları da aynı olduğundan ilamın ilk takibin yapıldığı dosyadan infazının (teslimin) istenebileceğini” (8. HD. 09.07.2014 T. 22100/14565)
“İlama bağlanan kullanma hakkı için ilk takip dosyasında ‘icra emri’ düzenlenerek takibe devam olanağı bulunduğundan, ayrı bir takip yapılamayacağını” 8. HD. 29.09.2016 T. 27360/12771)
“Önceki takip sadece işlemden kaldırılmış olup, iptal edilmediğinden takibin derdest olduğu, bu dosyada diğer ilam borçluları için ek talepname ile takip imkanı bulunduğundan, ikinci kez takip başlatılamayacağını” (8. HD. 24.09.2014 T. 24183/16894)
“Takip alacaklısının, ‘düzelterek onama ilamı’ nedeniyle doğan bakiye alacağını ilk takip dosyası üzerinden talep etmesinin mümkün olduğunu” (8. HD. 01.03.2016 T. 22566/3689)
“Aynı ilam nedeniyle, tahliye için ayrı, ilamın feri alacakları vekalet ücreti vs tahsili amacıyla ayrı bir takip başlatılamayacağını” (8. HD. 16.06.2014 T. 20466/12592; 8. HD. 16.06.2014 T. 20467/12582)


Aynı dosya üzerinden ek taleple takibe devam edebilirsiniz.