Mesajı Okuyun
Old 15-10-2019, 11:25   #4
stavrogin

 
Varsayılan

Merhaba,
Yeni bir başlık açmadan bu başlık altında yeni düzenlemeler sonrasında meydana gelen sorunları dikkatinize sunar, değerli katkılarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Bildiğiniz üzere 03.08.2018 tarih ve 7146 sayılı kanun ile askerlik kanunu geçici madde 55/4
”Bu madde hükümlerinden yararlananlar temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları iş yeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız veya ücretsiz izinli sayılırlar.“ şeklinde düzenlenmiştir.
Önceki dönemde en az bir gün fiilen muvazzaf askerlik yapmak kaydıyla iş akdini fesheden işçinin kıdem tazminatına hak kazanacağı kabul ediliyordu. Ancak alıntılanan düzenlemenin emredici nitelikte olduğundan bahisle artık bedelli askerlik nedeniyle sözleşmesini fesheden işçinin kıdem tazminatına hak kazanamayacağı yönünde görüşler bulunmakta.
Diğer yandan bahse konu düzenlemenin işçiye seçim hakkı tanıdığını ister kıdem tazminatı talep ederek iş akdini feshedebileceğini isterse de ücretsiz izin kapsamında olarak askerlik sonrası işine devam edebileceğini ifade eden bir görüş de bulunmakta.
Belirtilen şekilde işçinin bedelli askerlik nedeniyle iş akdini feshetmesi halinde kıdem tazminatına hak kazanılacağı yönünde BAM kararının olduğu ifade ediliyor ancak ben bir sonuca ulaşabilmiş değilim. Sizlerin bu konudaki görüşlerine başvurmak istedim.
Saygılarımla.