Mesajı Okuyun
Old 19-03-2013, 21:19   #18
Matrix

 
Varsayılan Yediemin

Alıntı:
Yazan onur can
Müvekkil yediemin depo ve garaj işletmeciliği yapmaktadır. 1998 yılında emniyetin cinayet masası tarafından bir araç bağlanarak müvekkile yediemin olarak teslim edilmiştir. 2002 yılında Ağır ceza mahkemsinde süren dava sonuçlanınca, 2005 yılında ruhsat sahibine ilamsız takip yapılmıştır. borçlular itiraz etmiş ve asliye hukuk mahkemesine itirazın iptali davası açılmıştır. 2009 yılında ise dava sonuçlanmış ve şöyle bir karar verilmiştir;
'Aracın soruşturma esnasında davacıya teslim edildiği anlaşılmış olup, Ağır ceza mahkemsinde yapılan yargılamada, vasıta ile ilgili bir karar verilmemiştir. davacının kendisine teslim edilen vasıta için yediemin ücreti isteyebilmesi için davacı ve davalılar arasında vasıtanın teslimi ile ilgili bir sözleşmenin yapılmış olması gerekir. ancak bu halde davacı davalılardan ücret talebinde bulunabilir. davalı ancak ilgili idareye karşı ücret talebi ile bir dava açılabilir. bu nedenle davanın reddine karar verilmiştir.' demektedir.
Davalılar dava süresi içerisinde idareye ve danıştaya yediemin ücretinin sadece idareden isteneceği yönünde iddalarıyla başvurmuşlar talepleri ve davaları red olmuştur.
Müvekkil 2002yılında dosya karara çıkacağı zaman Ağır ceza mahkemsine aracın yediemin ücretinin yargılama gideri olarak gösterilmesi ve tarafına ödenmesi için mahkemeye başvurmuş mahkeme bu talebi redetmiştir.
Yediemin alacağı muallaktadır. idare red ediyor; mahkeme ruhsat sahibinden para isteyemezsin diyor. Ben şimdi bu dosyayı temyiz edeceğim. Sizinde görüşleriniz önem arzetmektedir. teşekkür ederim.

Değerli Meslektaşım, son durum nedir? Netice alabildiniz mi?