Mesajı Okuyun
Old 26-11-2008, 18:03   #11
s.deveci

 
Varsayılan

"Yeddiemin olan kişinin yeddieminlik ücretini alması için muhakkak takip yapması gerekli değildir. İİK. nun. 88. maddesini işleterek hukuken muhafazasına gerek kalmayan malı almaları için ilgililere muhtıra çıkartılır. bu muhtıraya itiraz edilmez ise İcra mahkemesinden karar alınarak muhafazadaki mal satılarak alacak tahsil edilir." söylediğiniz işlemleri yaptık, muhtıra gönderdik ve 7 gün içerisinde herhangi bir cevap verilmedi. İcra mahkemesinden malın satılması için karar almak istiyorum. buna dair bir dilekçe örneği sizde mevcut mu? nasıl yapabilirim. şimdiden teşekkürler