Mesajı Okuyun
Old 25-07-2021, 21:55   #2
Yücel Kocabaş

 
Varsayılan

Keçilerin mülkiyeti elbirliği mülkiyetine tabidir. Mirasçılardan birisinin diğerlerinin olurını almadan tereke malı olan keçileri satma hakkı bulunmamaktadır. Dolayısı ile her mirasçının satış parası üzerinde miras payları oranında hakları bulunmaktadır.

Keçileri satan mirasçıya karşı "adi istihkak" davası açılarak , keçilerin satış tarihindeki bilirkişi tarafından tesbit edilecek gerçek değerleri üzerinden paya isabet eden değeri " talep edilebilir. Dava "belirsiz alacak" davası olarak açılabilir. Zamanaşımı süresi satıştan itibaren 10 yıldır