Mesajı Okuyun
Old 01-04-2021, 19:48   #1
abor

 
Varsayılan alkollü kaza basit yargılama vekalet ücreti

Her ne kadar mahkememiz iş bu dava dosyasının yargılamasının genel hükümlere göre yapılmasına karar verilmiş ise de yargılamanın devamında 7188 sayılı yasanın 31 maddesinin geçici 5 fıkrasının l bendinin Anayasa Mahkemesi'nin 25/06/2020 tarih ve 2020/16 esas 2020/33 kararı ile iptal edildiği anlaşıldığından meydana gelen yeni hukuki durum dikkate alınarak 5237 sayılı yasanın 7 maddesi uyarınca lehe hükümler içeren 5271 sayılı yasanın 251 maddesinde düzenlenen basit yargılama usulünün sanık hakkında uygulanmasına,

dava basit yargılama dönmüş, bu davalarda vekalet ücretine hükmediliyor mu acaba.