Mesajı Okuyun
Old 28-04-2006, 13:36   #2
Av.Habibe YILMAZ KAYAR

 
Varsayılan

Sn.Köz

4721 sayılı TMK 304 maddesi gereği gebelik ve doğum giderleri babalık davasıyla birlikte istenebileceği gibi ayrı bir davayla da istenebilir.Buna engel yok.

304/son düzenleme amacının bu alacağın istemine engel oluşturmadığı görüşündeyim.Fakat Önemli olan gebelik ve doğum giderleri sebebiyle yapılan harcama ve giderlerin çoklu tahsilata izin vermediğidir.Örneğin bahsetmiş olduğunuz kişi sosyal güvenliğe sahipse ve doğumu için bu kurumdan yararlanmış veya tıbbi giderler bu kurumca ödenmişse bu yönde yeniden talepte bulunmak mümkün değildir.Talep edilirse doğal olarak hastane masrafı istenilen miktardan indirilecektir.

Doğumdan önceki ve sonraki 6 şar haftalık geçim giderleri,gebelik ve doğumun gerektirdiği diğer giderler ve hatta babalık davası sırasında istenemeyen manevi tazminat dava konusu edilebilir düşüncesindeyim.

Görevli mahkeme Aile Mahkemesidir.

İlgili Yargıtay Kararları için:
http://www.turkhukuksitesi.com/showt...ed=1#post20381

Saygılar