Mesajı Okuyun
Old 06-05-2008, 10:47   #5
Av. Suzan ŞEN

 
Varsayılan

5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu'nun 8. maddesine göre;
"İstinaf yoluna başvurma süresi, karar yüze karşı verilmişse nihaî kararın taraflara tefhimi, yokluklarında verilmiş ise tebliği tarihinden itibaren sekiz gündür." ancak henüz istinaf mahkemeleri uygulaması olmadığına göre;bu hüküm Yargıtay yolu ile temyiz için geçerli kabul edilmektedir. Dolayısıyla,sorunuzun yanıtı karar davalı vekilinin yokluğunda verilmiş kabul edileceğinden kesinleşmiştir.