Mesajı Okuyun
Old 21-02-2002, 20:36   #2
Avukat

 
Varsayılan

Sayın Bitaraf,

Konuyu Avukatlık kanununun 164.maddesi çerçevesinde değerlendirmek gerekirse, ortaklığın giderilmesi davalarında ve diğer tüm davalarda, dava konusu olan hak ve alacağın belli bir oranının avukata ait olacağına ilişkin ücret sözleşmeleri geçersizdir.


Avukatlık Kanunu madde : 164/ 2 “ Şu kadar ki, üçüncü fıkra hükmü saklı kalmak üzere, davada gösterilen başarıya göre değişmek ve yüzde yirmi beşi aşmamak üzere, dava olunan veya hükmolunacak şeyin değerinin belli bir yüzdesi avukatlık ücreti olarak kararlaştırılabilir.”

Avukatlık Kanunu madde : 164/ 3” İkinci fıkraya göre yapılacak anlaşmalar, dava konusu olan mal, alacak veya hak gibi kıymetlerden bir kısmının aynen avukata ait olacağını ve böylece avukatın taraflardan biri imiş gibi dava konusuna doğrudan doğruya ortaklığını kapsayamaz. Bu gibi ücret sözleşmeleri batıldır.”


Bu davalara ait ücret sözleşmelerinin geçerli olabilmesi için, ücrete ilişkin maddenin şu şekilde yazılmış olması gerekir.

“ ........ Avukat, ortaklığın giderilmesi davasını kazanamazsa (kaybederse) ......barosunun asgari ücret tarifesinde belirtilen .........TL.ücreti almaya hak kazanacaktır.

Avukat , ortaklığın giderilmesi davasını kazandığı takdirde, dava sonunda müvekkiline bırakılacak olan hissenin değerine veya satış sonucunda elde edilecek meblağın % 25’ine isabet edecek para vekalet ücreti olarak avukata ödenecektir.”

Örneğin,” ... davanın kazanılması sonucunda müvekkile bırakılmasına karar verilen hissenin(gayrimenkulün) % 25 ‘i avukata ait olacaktır.” şeklinde avukatlık ücret sözleşmeleri geçerli değildir.

Konuya ilişkin Yargıtay kararları aşağıya aktarılmıştır.İyi günler dileğiyle , selam ve sevgilerimi sunarım.


13 Yarg. 13. HUKUK DAİRESİ Esas No : 997/1216
Karar No: 997/2764
Tarih : 31/03/97

AVUKATLIK KANUNUNUN 164. MADDESİNİN 2. FIKRASI HÜKMÜ UYARINCA DAVADA GÖSTERİLEN BAŞARIYA GÖRE DEĞİŞEN ÜCRET SÖZLEŞMESİ GEÇERLİ OLARAK KABUL EDİLMİŞTİR. BU DURUMDA SÖZLEŞMENİN MAHKEMECE GEÇERLİ KABUL EDİLEREK SONUCUNA GÖRE HÜKÜM KURULMASI GEREKİR.


13 Yarg. 13. HUKUK DAİRESİ Esas No : 988/2468
Karar No: 988/4074
Tarih : 20/09/88

TARAFLAR ARASINDA YAPILAN AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİNDE, AVUKATA
MAHKEMECE HÜKMEDİLECEK ECRİMİSİLİN BELLİ YÜZDESİ ÖDENECEĞİ
KARARLAŞTIRILMASINA KARŞIN, DAVANIN KAYBEDİLMESİ DURUMUNDA ÖDENECEK ÜCRET KARARLAŞTIRILMADIĞINDAN SÖZLEŞME GEÇERLİ DEĞİLDİR.