Mesajı Okuyun
Old 27-09-2015, 12:26   #16
Av. Nevzat Yağız

 
Varsayılan

Meslekdaşımız Bilgin Dicle'nin dediği gibi anlaşmalı boşanmada iki koşul var, birincisi evlilik en az 1 yıl sürmüş olacak ve hakim her iki tarafı dinleyerek boşanmayı kabul ettikleri konusunda beyanlarını BİZZAT alacak, bu bir yasal zorunluluktur.
Yalnız Bilgin meslekdaşım, tarafların gelmediği duruşmada süre de talep edilmemişse hakimin red kararı vereceğini yazmış, ancak taraflar duruşmaya gelmezlerse doğrudan red kararı verilmeyecek, dava işlemden kaldırılacaktır. (Yani uygulumada müracaata kaldı dediğimiz durum)

Diğer hususta şunu düşünüyorum; Yargıtayın görüşüne katılmayanlar var belki ama, davacı davasını takip etmese bile, davanın konusu ne olursa olsun davalı bu davayı takip etmek ve sonuçlandırmak hakkına sahip olduğuna göre, boşanma davasında da davalı davayı takip ederek REDDİNİ SAĞLAYABİLECEĞİ gibi DAVAYI KABUL EDİP BOŞANMA KARARI VERİLMESİNİ DE SAĞLAYABİLİR. Buna yasal bir engel yok. Zira bu evlilik davacıdan ziyade, davalı için belki de daha fazla çekilmez hale gelmiş durumda olabilir. Bu nedenle davalı taraf davacının takip etmediği davada, davacının kusurunu ve hatta KISMEN KENDİ KUSURLU OLDUĞUNU DAHİ İSPAT EDEREK davanın boşanma ile sonuçlanmasını sağlayabilir.