Mesajı Okuyun
Old 15-01-2007, 14:16   #34
Av.Duygu Işık Behrem

 
Varsayılan TBB Yönetim Kurulu Kararı

Sayın Meslektaşlarım,
Bu konuda pek çok meslektaşımdan özel mesaj aldım; hala da alıyorum. Nakil konusunda sorun yaşayan meslektaşlara yardımcı olması açısından TBB'nin itirazımla ilgili vermiş olduğu kararı aşağıya alıntılıyorum. İtirazlarınızı da bu doğrultuda yapabilirsiniz.
*******

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
YÖNETİM KURULU KARARI

"Kurulumuzca yapılan incelemede;

Baro giriş keseneği miktarının tespitinin Baro Genel Kurullarına ait olduğu tartışmasızdır. Ancak Genel Kurullara verilen bu yetki 1136 Sayılı Avukatlık Yasası'nın 81. maddesinin 2. fıkrasında "Levhaya, avukatlık ortaklığı siciline yazılacakların giriş keseneğini avukatlar için en az ikibin en çok sekizbin, avukatlık ortaklıkları için en az yirmibin en çok seksenbin; yıllık keseneğini de, avukatlar için en az bin en çok dörtbin, avukatlık ortaklıkları için en az onbin en çok kırkbin gösterge rakamının her yıl bütçe kanununda devlet memurları için belirlenen maaş katsayısının çarpımı ile elde edilecek miktar oranında tespit etmek ve bunların ödeneceği tarihleri belirlemek" şeklinde belirlenmiştir.

Genel Kurulun yetkisi bu maddede belirtilen ölçülerle sınırlıdır. Genel Kurulun bu sınırlar içinde giriş keseneği ve yıllık kesenek tespit etmesi gerekmektedir.

1136 Sayılı Avukatlık Yasası'nın 81/2 maddesinde öngörülen tavan miktarı aşacak şekilde giriş keseneği(nakil ücreti) alınamayacağından, Baro Genel Kurulunca giriş keseneği hakkında alınan karar, yasal tavan sınırını aşmayan kısım için geçerli olabileceğinden, yasal sınırı aşan giriş keseneği miktarı yönünden İTİRAZIN KABULÜNE;

Açıklanan bu durum ve nedenlerle itirazın kabulüne, .....Barosu Yönetim Kurulu ... sayılı kararının yasal sınırı aşan giriş keseneği miktarı talebi yönünden kaldırılmasına,.........26.08.2006 günü katılanların oybirliğiyle karar verildi.
***********
Saygılarımla.