Mesajı Okuyun
Old 02-10-2011, 23:21   #132
Av.Ömer Güntay

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Hulusi Metin
1.Bayilik sözleşmesi...
2.Elde olan ve olması gereken makbuzlar...
3.Güncelleme...

"kendisinden beklenemeyecek" veya
"imkânsız olduğu"

hâller midir?

Sayın Metin,

Likit olmayan, muhakeme, tahkikat ve teknik (ihtisasî) inceleme gerektiren her alacak kalemi öyle görülmek (ya kendisinden beklenmeme ya imkansızlık duruma göre yargıç inceler...) gerekir kanısındayım!..

Hükümleri, tatbikini müşkül mevkie sokacak şekilde yorumlamamak gerekir...

Ancak, henüz netleşmemiş, yeni yürürlüğe girmiş bir yasanın tartışıldığının da farkındayım. Bu açıdan, çok emin ve iddialı bir şekilde maddelere ve maddeler arası ilişkilere yorum yapılmasını doğru bulmam...

Ancak son tahlilde, 107/1 ve 2 de birbirini tamamlayan ve benim fikrimi de teyid eden fıkralardır görüşündeyim...

Saygılarımla.