Mesajı Okuyun
Old 01-08-2011, 09:43   #2
kezzy

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan av.ertürkyıldız
Sayın meslektaşlarım mevcut yasamıza göre eşi vefat eden kişinin eğer herhangi bir sosyal güvencesi yoksa,vefat eden kişinin, 900 gün prim ödemesi şartıyla sağ kalan eşe maaş bağlanıyor.burada maaşın başlangıç tarihi prim ödemesinin tamamlandığı gün müdür?yoksa kişinin vefat ettiği tarih midir?daha açık bir ifadeyle eğer prim ölümden uzun bir süre sonra tamamlandıysa,geçmişe yönelik maaş alacağı (ölüm tarihinden itibaren)talep edilebilir mi?

Sadece 900 gün prim ödenmesi şartı tek başına yeterli değildir, 5 yıllık sigortalılık süresinde 900 gün prim ödeme şartı aranmaktadır.
Prim ölümden sonra tamamlandı dediğinize göre sanırım vefat tarihi 30.09.2008 veya öncesi. Zira belirtilen tarihine kadar vefat eden 5 yıl sigortalılığı olan 900 günden eksik primi bulunan SSK’ya tabi olan sigortalıların ölüm aylığı için hak sahiplerinin borçlanma hakkı bulunmakta iken bu tarihten sonraki tarihten sonra vefat eden 1(a)’lının ölüm aylığına sahip olan hak sahiplerinin borçlanma hakkı olmadığından ölüm aylığından yararlanamayacaklardır.
Maaş bağlanma tarihine gelince
Örneğin 25.02.2008 tahinde ölen ve 4 (a) kapsamında 500 gün hizmeti olan sigortalının hak sahibi, sigortalının 400 günlük hizmet süresini borçlanmış ve borçlanma bedelini 07.04.2009 tarihinde ödeyerek aylık talebinde bulunmuştur. 5 yıllık sigortalılık süresi şartının da bulunması halinde, 01.05.2009 tarihinden itibaren ölüm aylığı bağlanacaktır.
Yani ölüm tarihinden itibaren geçmişe dönük maaş talep etme hakkı yoktur.

Kısaca özetlemek gerekirse;
Çalışırken ölen sigortalının hak sahiplerine bağlanacak aylıklar ölüm tarihini izleyen aydan, hak sahipleri askerlik borçlanması ile aylığa hak kazanıyorsa bağlanacak ölüm aylıkları BORCUN ÖDENDİĞİ TARİHİ İZLEYEN AYDAN, ölüm sigortasına hak kazanılan aylık hakkı doğrudan olay tarihinden 5 yıl geçtikten sonra istenmesi durumunda ölüm aylığı yazılı istek tarihini izleyen aybaşından, malullük ve yaşlılık aylığı almakta iken ölenlerin hak sahiplerine bağlanacak ölüm aylıkları ölüm tarihini izleyen ödeme döneminden başlar.