Mesajı Okuyun
Old 24-03-2005, 13:33   #5
Gemici

 
Varsayılan

Sayın DenizSu,

Anlattıklarınızdan bir yazılım ürününü sadece tüketici olarak değil, işletmeci olarak kullandığınız anlaşılıyor. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun tüketiciyi ‘bir mal veya hizmeti nihai olarak kullanan kimse’ olarak tanımlıyor. Tüketicinin korunması hakkında kanun zorlansa bile olayınıza uygulanmaz. Çünkü nihai olarak kullanan kimse değilsiniz. Yazılımı ticari amaçla kullanıyorsunuz, şahsi ihtiyaç için değil.

Olayınıza uygulanacak kanun Sayın Admin’in de belirttiğigibi Fikir ve Sanat Eserleri Kanunudur. Bilgisayar Programları FSEK kapsamına girer.

Alıntı:
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu:
Madde 18. – Mali hakları kullanma yetkisi münhasıran eser sahibine aittir.

MADDE 13. – 5846 sayılı Kanunun değişik 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Bir eserin aslını veya kopyalarını, herhangi bir şekil veya yöntemle, tamamen veya kısmen, doğrudan veya dolaylı, geçici veya sürekli olarak çoğaltma hakkı münhasıran eser sahibine aittir.

Madde 23. – Bir eserin aslını veya çoğaltılmış nüshalarını, kiralamak, ödünç vermek, satışa çıkarmak veya diğer yollarla dağıtmak hakkı münhasıran eser sahibine aittir


Mali hakları kullanma yetkisi mğünhasıran kendisine ait olan yazılım Ürününün Sahibi kurum veya kişi ürününü istediği koşullarda istediği kimseye kullandırabilir(bazı durumlarda toplum menfaatine bu hakkın kısıtlanması söz konusu olabilir) Eser sahibi kullanımı hakkını başka kimselere bırakabilir.

Bir ürünün kullanılmasının başka kimselere bırakılması değişik şekillerde olabilir.

En yaygın yol ürünün kullanılmasının belirli bir ücret karşılığı lisans vermek sureti ile sağlanmasıdır. Bu durumda kaynak kodu’nun devri veya açıklanması söz konusu değildir.

Diğer bir yol eserin kullanılmasının bütün hakları ile devredilmesidir. Eseri bütün hakları ile devralan kimse veya kurum eseri kaynak kodu ile birlikte alır ve istediği gibi kullanır. Eserlerini kendi başlarına piyasaya sürme imkanı olmayan birçok eser sahibi, belirli bir meblağ karşılığı eserlerini uluslararası büyük firmalara satar. Eseri/ürünü satın alan firma gerekirse o ürünü piyasaya hiç sürmez, kendisine ait diğer eserlere rekabet olmasın diye. Bü tür ürünler bazı durumlarda sırf rakiplerin eline geçmesin diye satın alınır.

Eser sahiplerini veya diğer küçük firmaları bu suretle yutan ve dünya piyasalarını ellerinde tutan uluslararası firmalar belirli bir tekele sahip olduklarından ellerindeki kaynak kodlarını kimseye kaptırmazlar.

Uluslararası faaliyet gösteren bu tür firmalarla yapılan sözleşmelerde normal sözleşmelerde söz konusu olan tarafların eşitliği ilkesi ortadan kaldırılmış olur, çünkü bu tür firmalar zayıf olan karşı tarafa her istediğini kabul ettirebilecek güçtedir. İsterse sözleşmeyi tek taraflı olarak bozma hakkını sözleşmeye koyar.

Microsoft birkaç üniversite dışında hiçbir kullanıcıya kaynak kodlarını vermez örneğin. Milyonlarca diğer kullanıcının bu tür kodlara ulaşma şansı sıfırdır. Tesadüfen bu kodlara ulaşan veya bu kodları deşifre eden kimseler büyük ceza ve tazminat tehditleri ile yola getirilir.

Yazılımcı küçük firmalarla veya eser sahibi yazılımcı şahıslarla yapılan anlaşmalarda durum değişiktir. Bunlardan yazılımı kullanmak için lisans alabileceğiniz gibi, eseri tüm hakları ilede alabilirsiniz. Bütün mesele, gerekirse konuya vakıf bir avukat aracılığı ile, anlaşma sırasında birtakım hakları pazarlık yolu ile sağlama bağlamak ve gerekirse kaynak kodunu almak.

Sözleşme yapılırken gereken önlemleri almadı iseniz, karşı tarafın isteklerine boyun eğmek zorunda kalırsınız çoğu zaman.


Alıntı:
Örnek olarak bir müzik eseri notaları CD'nin yanında verilmeyebilir, ama dinleyen çıkarır notaları... Bu engellenemez. Kimse de notaları çıkardı, çözdü diye dava açamaz.

Örnek ilk bakışta çarpıcı olsa bile gerçekleri yansıtmıyor.

Şöyleki:
Gerek yazılımı gerekse CD’yi şahsen kullandığınız sürece mesele yok. CD’deki bestenin notalarını siz veya müzik eğitimi almış olan birisi çıkarabilir, ben çıkaramam örneğin; Müzikten anlamıyorum çünkü. Bir yazılımın kaynak kodunda da durum aynı bence, konuyu bilmediğim için kesin bieşey diyemem ama bana öyle geliyorki kaynak kodunuda çözebilecek birileri vardır.

Önemli olan notayı veya kaynak kodunu ortaya çıkarmak değil, onların piyasaya sürülmesi ve onlardan kazanç elde etmeye çalışmak. Bunu yaptığınız andan itibaren de, ister CD olsun ister yazılım olsun, her ikisindede tazminat veya ceza davası ile karşılaşmanız büyük ihtimal.

Saygılarımla