Mesajı Okuyun
Old 27-10-2019, 23:30   #2
IŞIKDEMİR

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
12. CEZA DAİRESİ

Esas: 2012/27685
Karar: 2013/15647

Taksirle öldürme suçundan sanıkların mahkumiyetlerine ilişkin hükümler, sanıklar müdafileri tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

1- Sanık A... hakkındaki hükme ilişkin temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre sanık A... müdafiilerinin bir nedene dayanmayan temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün isteme uygun olarak ONANMASINA ,

2- Sanık A... hakkındaki hükme ilişkin temyiz itirazlarının incelemesine gelince;

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanık A... müdafinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, ancak;

Sanığın sahibi ve müdürü olduğu E... Limited Şirketine ait inşaatta kalıp ustası olarak çalışan ölenin inşaatın 4. katında kolona dayadığı 5 basamaklı merdiven üzerinde çalışırken dengesini kaybederek 14 metre yükseklikten yere düşerek öldüğü olayda; sanığın, mesleği mimarlık olan A...'yı şantiye şefi olarak atadığı, atanan şantiye şefinin işinde ehil olduğu, ölene koruyucu malzemelerin verildiğine dair tutanağın bulunduğu dikkate alındığında; koruyucu malzemelerin kullanılmasının sağlanmasının, denetlenmesinin ve bu hususta işçilerin bilgilendirilmesinin şantiye şefinin sorumluluğunda olduğu, bu olay karşısında sanığa yüklenebilecek kusur bulunmadığı gözetilmeksizin yazılı şekilde mahkumiyet kararı verilmesi,

Kanuna aykırı olup, sanık müdafinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK'un 321. maddesi gereğince isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 10.06.2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi.