Mesajı Okuyun
Old 10-05-2007, 08:55   #1
Av.Yüksel Eren

 
Varsayılan Sağlık raporu ve ilaç alımı kolaylaşıyor

Ankara (AA)- Sağlık kurulu raporu yerine tek hekimin imzasıyla ilaç almayı ve sağlık raporlarında resmi-özel ayrımını kaldıran kanun tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Kanuna göre, Devlet Memurları Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu, Emekli Sandığı Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda yer alan ''sağlık kurulu raporu'' ile ''resmi sağlık kurulu raporu'' ibareleri, ''sağlık raporu'' olarak değiştiriliyor.

Böylece, kamu kurum ve kuruluşlarının, vatandaşlardan ve çalışan personelden istediği sağlık kurulu raporları yerine tek hekimin imzalayacağı sağlık raporu geçerli olacak.

Raporla verilen ilaçlarda istenen sağlık kurulu raporu yerine de tek hekimin imzalayacağı sağlık raporu geçerli olacak.

Sağlık raporlarında, resmi-özel ayrımı ortadan kaldırılacak. Özel kuruluşlardan verilecek sağlık raporlarıyla da ilaç alınabilecek.Verilen önergeyle, tasarıya, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda, Esnaf ve Sanatkarlar ile Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında aylık alanların, bağlanacak aylıklarının artış oranlarında TÜFE uygulanmasını sağlayan bir madde eklendi.

Sosyal Sigortalar Kanununun 140. maddesinde, idari para cezalarıyla ilgili bölümde de Anayasa Mahkemesinin kararı doğrultusunda düzenleme yapıldı.