Mesajı Okuyun
Old 19-04-2009, 19:54   #37
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

TCMB'nin açıkladığı faiz oranı 3095 sayılı yasa gereğince 01.07.2009 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Yasa hükmü açıktır. Sitemizde çeşitli konular altında defalarca tartışılmıştır. TCMB'nin ticari işlerde temerrüt faizini belirlemek gibi bir yetkisi yoktur. Aşağıdaki yasa maddesindeki atıf nedeniyle Bankalar arası işlemler için belirlediği faiz oranlarının 31 Aralık ve 30 Haziran günü kaç olduğuna bakılarak ticari işlerde temerrüt faizi, ilgili dönem için yasa gereğince tespit edilir. Bu tarihler haricinde TCMB her gün tebliğ yayınlayarak faiz açıklasa da bizim uygulamamız gereken faiz oranı değişmez.

Alıntı:
Temerrüt faizi

Madde 2 - (DEĞİŞİK MADDE RGT: 18.12.1999 RG NO: 23910 KANUN NO: 4489/2) (YÜR. TAR.: 01.01.2000)
Bir miktar paranın ödenmesinde temerrüde düşen borçlu, sözleşme ile aksi kararlaştırılmadıkça, geçmiş günler için 1 inci maddede belirlenen orana göre temerrüt faizi ödemeye mecburdur.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının önceki yılın 31 Aralık günü kısa vadeli avanslar için uyguladığı faiz oranı, yukarıda açıklanan miktardan fazla ise, arada sözleşme olmasa bile ticari işlerde temerrüt faizi bu oran üzerinden istenebilir. Söz konusu avans faiz oranı, 30 Haziran günü önceki yılın 31 Aralık günü uygulanan avans faiz oranından beş puan veya daha çok farklı ise yılın ikinci yarısında bu oran geçerli olur.

Temerrüt faizi miktarının sözleşmede kararlaştırılmamış olduğu hallerde, akdi faiz miktarı yukarıdaki fıkralarda öngörülen miktarın üstünde ise, temerrüt faizi, akdi faiz miktarından az olamaz.