Mesajı Okuyun
Old 07-03-2007, 20:03   #8
kowalevski

 
Varsayılan madde 86/3

Kasten yaralama suçunun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli unsurlarının düzenlendiği 86. maddenin üçüncü fıkrasındaki unsurlardan birkaçının birlikte gerçekleştiği olaylarda nasıl cezaya hükmetmek gerekecektir?


"Kasten yaralama suçunun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli unsurları, 86. maddenin üçüncü fıkrasında belirlenmiştir. Bu unsurlardan birinin gerçekleştiği olaylarda, 86. maddenin birinci veya ikinci fıkralarına göre belirlenen temel ceza, yarı oranında artırılacaktır. Bir olayda 86. maddenin üçüncü fıkrasındaki nitelikli unsurlardan birkaçının birlikte gerçekleşmesi mümkündür. Örneğin, kişi anasına veya babasına karşı kasten yaralama suçunu silahla işleyebilir (bent a, e). Keza, kamu görevlisine karşı kasten yaralama suçu silahla işlenmiş olabilir (bent c, e).
Bu durumlarda da, 86. maddenin birinci veya ikinci fıkralarına göre belirlenen temel ceza, yarı oranında artırılacaktır. Ancak, bu olgu, 86. maddenin birinci veya ikinci fıkralarına göre temel cezanın belirlenmesinde dikkate alınacaktır. Başka bir deyişle, bu gibi durumlarda, 86. maddenin birinci veya ikinci fıkralarına göre temel cezayı belirlerken üst sınıra yaklaşmak gerekecek ve hatta, üst sınırdan temel cezayı belirlemek mümkün olacaktır. "

Saygıdeğer arkadaşlar, İzzet Özgenç'in hakim ve savcıların sorularına cevap verdiği bir çalışmadan bu soru ve cevabı aldım.Görüldüğü gibi iki ağırlaştırıcı neden olması durumunda, temel ceza üst sınırdan verilecek ve bir ağırlaştırıcı neden varmış gibi ceza arttırılacak.